jtemplate.ru - free extensions for joomla

 Specializarea  Tehnologii informaţionale în  economie 

Competențe:

De cunoaștere:

 • Să demonstreze cunoştinţe extinse şi profunde în domeniul informaticii economice:
 • Să cunoască metodele şi instrumentarele moderne de modelare şi optimizare a proceselor informaţionale;
 • Să cunoască metode de soluţionare a problemelor complexe de eficientizare a proceselor informaţionale;
 • Să cunoască bazele conceptuale ale sistemelor şi aplicaţiilor informatice existente;
 • Să cunoască metodele şi instrumentarele moderne de elaborare/proiectare a aplicaţiilor şi sistemelor informatice integrate;
 • Să cunoască metodele de elaborare a documentaţiei de proiect privind aplicaţiile şi sistemele informatice;
 • Să cunoască, înţeleagă şi să analizeze tendinţele tehnologice în industria IT.

Abilităţi de aplicare a cunoştinţelor în practică:

 • Să elaboreze planuri strategice şi tactice de dezvoltare a tehnologiilor şi sistemelor informatice ale unității social-economice (USE) de diferite niveluri ierarhice;
 • Să elaboreze bazele conceptuale ale sistemelor informatice integrate şi a tehnologiilor informatice pentru USE concrete;
 • Să gestioneze elaborarea, implementarea şi dezvoltarea aplicaţiilor şi sistemelor informatice, urmărind valorificarea noilor tehnologii;
 • Să argumenteze soluţiile sistemice de proiect ce ţin de informatizarea unităţilor economice şi să poată asigura realizarea lor;
 • Să aplice metode cantitative şi calitative de analiză a informaţiei necesare pentru procesele decizionale;
 • Să coordoneze şi să participe la elaborarea proiectelor informatice;
 • Să asigure securitatea sistemelor informatice şi reţelelor de calcul.

Competenţe de gestionare a informaţiei:

 • Să aplice metode de modelare informaţională a activităţilor USE;
 • Să analizeze şi să gestioneze fluxurile informaţionale în USE de diferite niveluri ierarhice;
 • Să asigure gestiunea şi exploatarea eficientă a aplicaţiilor şi sistemelor informatice economice;
 • Să determine bugetul de cheltuieli pentru informatizarea unităţilor economice.

Capacităţi de a învăţa:

 • Să-şi evalueze permanent necesităţile proprii de cunoştinţe suplimentare în domeniul de activitate;
 • Să studieze şi să-şi actualizeze permanent cunoştinţele profesionale proprii în conformitate cu dinamica dezvoltării teoriei şi practicii în domeniul informaticii economice.

Capacităţi analitice şi predictive:

 • Să analizeze eficienţa tehnologiilor informaţionale existente şi să argumenteze direcţiile strategice de dezvoltare a lor;
 • Să analizeze eficienţa activităţii echipei de specialişti în domeniul de specializare în vederea perfecţionării ei pe viitor;
 • Să colecteze, analizeze şi sintetizeze informaţii in vederea elaborării de rapoarte referitoare la activităţi si performante ale soluţiilor tehnice.

Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă:

 • Să formeze şi să menţină relaţii de lucru productive în echipă de proiectanţi a tehnologiilor informaţionale;
 • Să formeze şi să menţină relaţii de lucru productive cu managerii din domeniul asigurării informaţionale a deciziilor.

Competenţe de cercetare, analiză şi sinteză:

 • Să efectueze cercetări bazate pe abordări sistemice în vederea perfecţionării tehnologiilor informaţionale existente la USE;
 • Să efectueze cercetări sistematice referitor la teoria şi practica argumentări informaţionale şi matematice a deciziilor manageriale în unităţile social-economice.

Specialistul în domeniul tehnologiilor informaţionale în economie va fi pregătit pentru:

 • activitatea profesională în cadrul unităţilor social-economice;
 • activitatea în business-ul informatic;
 • activitatea de proiectare şi elaborare a resurselor programate aplicative în economie.

Posibilităţi de angajare:

Specialistul cu studii de masterat la specializarea „Tehnologii informaţionale în economie” poate activa în următoarele posturi: analist sisteme informatice; inginer sisteme informatice de gestiune; proiectant sisteme informatice; programator.

Posibilitatea de continuare a studiilor:

 • absolvenţii cu diplomă de master la specializarea „Tehnologii informaţionale în economie” pot să-şi complementeze studiile la masteratul de cercetare, cu urmarea studiilor la ciclul III (doctorat) la specialitatea ştiinţifică 01.05.05 - Sisteme informaţionale.
xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle