jtemplate.ru - free extensions for joomla

  Specialitatea 541.2 Tehnologia produselor alimentare

Competenţe:

Pe parcursul studiilor la specialitatea „Tehnologia produselor alimentare” (panificaţie) se vor obţine competenţele profesionale necesare prin studierea următoarelor discipline - Microbiologie generală, Microbiologia produselor alimentare, Chimia produselor alimentare, Biochimie alimentară, Bazele tehnologiei produselor alimentare, Tehnologia panificaţiei, Utilajul întreprinderilor de panificaţie, Tehnologia păstrării şi prelucrării cerealelor, Tehnologia făinii şi a crupelor, Procese şi aparate în industria alimentară, Organizarea producerii în panificaţie, Bazele construcţiei şi amenajării întreprinderilor de panificaţie, Tehnologia pastelor făinoase, Toxicologia şi inofensivitatea produselor alimentare, Managementul calităţii produselor alimentare, Automatizarea proceselor tehnologice şi altele.

Absolvenţii acestei specialităţi vor avea pregătirea necesară pentru a organiza activitatea întreprinderilor de panificaţie, a elabora proiecte pentru toate unităţile de panificaţie, vor fi capabili să modernizeze tehnologiile întreprinderilor de panificaţie, să organizeze şi să desfăşoare comercializarea produselor de panificaţie, promovarea acestora pe piaţa internă, să asigure calitatea preparatelor culinare şi articolelor de patiserie – cofetărie din punct de vedere tehnologic, să monitorizeze inocuitatea produselor la toate etapele de producere, să efectueze la un nivel înalt organizarea deserviri a banchetelor de protocol şi celor neoficiale, vor avea pregătirea necesară pentru prepararea, decorarea (ornarea) şi servirea articolelor de patiserie - cofetărie şi a preparatelor culinare.

Oportunităţile de angajare în câmpul muncii

Competenţele şi abilităţile dobândite la specialitatea „Tehnologia produselor alimentare” (panificaţie), asigură absolvenţilor oportunităţi de carieră compatibile cu profesia de inginer-tehnolog la întreprinderile de panificaţie.

Locurile de muncă ce pot fi ocupate cu precădere, sunt:

  • Tehnolog la întreprinderile de panificaţie,
  • Tehnolog în departamentele alimentaţiei publice,
  • Şef de producere,
  • Administrator la întreprinderile de panificaţie,
  • Inginer tehnolog la instituţiile, firmele de proiectare,
  • Laborant tehnolog în cadrul laboratoarelor tehnologice,
  • Asistent de cercetare în domeniul industriilor alimentare (panificaţie).
xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle