jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea Marketingul afacerilor

    Specializarea Marketingul afacerilor are scopul de a pregăti specialişti pentru activităţile ce ţin de marketing la general, cercetări de marketing, precum şi conducerea subdiviziunii de marketing şi vânzări ale organizaţiilor comerciale. La nivel de întreprindere, specialistul din domeniul Marketingului afacerilor este cel care trebuie să asigure buna desfăşurare a mai multor activităţi: cercetarea pieţei, a consumatorului şi a altor factori ai mediului de marketing; planificarea şi realizarea activităţilor privind politicile de produs, de preţ, de plasament şi de promovare; organizarea departamentului de marketing al întreprinderii comerciale, logistica comercială. Absolvenţii domeniului de formare Marketingul afacerilor vor fi capabili să activeze cu succes în firmele comerciale angro şi cu amănuntul.

I. Competenţe de cunoaştere:

 1. Să însuşească bazele metodologiei cercetărilor economice.
 2. Să cunoască tendinţele business-ului modern pe plan naţional şi internaţional.
 3. Să cunoască esenţa schimbărilor în organizaţie, procesul de schimbare, problemele tipice care por apărea.
 4. Să consolideze cunoştinţele de bază în domeniul marketingului şi să ştie esenţa activităţilor şi operaţiunilor lanţului logistic.
 5. Să cunoască metodele şi tehnicile de cercetare în marketing.
 6. Să ştie sistemele informatice aplicabile în realizarea activităţilor logistice.
 7. Să însuşească aspectele de ordin legislativ privind activitatea de marketing şi activităţile logistice.

II.Competenţe de proiectare:

 1. Să proiecteze şi să planifice programe de marketing (de cercetare, de producţie, de aprovizionare, de distribuţie, de promovare).
 2. Să coordoneze realizarea programelor de marketing.
 3. Să ajusteze implementarea proiectelor la schimbările mediului de afaceri.
 4. Să evalueze eficienţa proiectelor programelor de marketing.

III. Competenţe de cercetare:

 1. Să identifice problemele de marketing şi logistice din întreprinderi.
 2. Să releve particularităţile / dificultăţile organizării cercetărilor de marketing în condiţii speciale.
 3. Să organizeze cercetări de marketing pentru a fundamenta programele de marketing şi luarea deciziilor de către top-manageri.
 4. Să realizeze cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul economic.
 5. Să elaboreze rapoarte privind cercetarea de marketing şi activităţilor logistice.
 6. Să evalueze eficienţa activităţii de marketing şi a activităţilor logistice.

IV. Competenţe de organizare şi gestionare:

 1. Să iniţieze o afacere, să organizeze activităţile de marketing şi activitatea logistică din întreprindere.
 2. Să ajusteze activitatea întreprinderii la cerinţele clienţilor şi a pieţei.
 3. Să asigure desfăşurarea activităţilor în conformitate cu legile şi normele stabilite.
 4. Să adopte decizii optime în condiţii de certitudine, incertitudine, risc.
 5. Să analizeze mediul de marketing şi să fundamenteze strategiile de marketing şi logistice din întreprindere.
 6. Să formeze echipe şi să dezvolte colaborarea internaţională.
 7. Să asigure şi să gestioneze utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale, financiare şi informaţionale, să conducă şedinţe.

V. Competenţe de comunicare:

 1. Să fie buni negociatori.
 2. Să stabilească relaţii cu furnizorii, clienţii, publicul organizaţiei, inclusiv cu parteneri şi clienţi externi/internaţionali.
 3. Să posede şi să aplice principiile comunicării nonverbale, să fie buni oratori.

VI. Competenţe etice:

 1. Să identifice posibilităţile de conlucrare cu specialiştii din alte departamente, domenii, profesii.
 2. Să cunoască arta de competenţă şi implicare a specialiştilor în marketing şi logistică.
 3. Să demonstreze corectitudine faţă de clienţi, parteneri, publicul organizaţiei.
 4. Să manifeste toleranţă faţă de reprezentanţii altor etnii, culturi, religii, rase, rase.

Categorii/grupuri de profesii pe domenii de activitate:

 • comerţ;
 • industrie;
 • agricultură;
 •  învăţământ.

Absolvenţii pot ocupa posturile de:

 • manager, şef al serviciului de marketing şi vânzare la întreprinderi producătoare şi de prestare a serviciilor;
 • şef al serviciului de marketing al agenţiei de publicitate, agenţie de transport, firmă turistică, etc.;
 • şef de complex comercial, şef al serviciului de marketing al unităţii comerciale, şef secţie (în comerţ angro şi cu amănuntul);
 • şef aprovizionare tehnico-materială a întreprinderii producătoare, a organizaţiilor şi instituţiilor publice.

Posibilităţi de continuare a studiilor:

 • absolvenţii cu diploma de master cu specializarea „Marketingul afacerilor” pot să-şi continue studiile la masterat de cercetare de profil şi / sau la masterat cu altă specializare în domeniul ştiinţelor economice.
xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle