jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea „Marketing şi vânzări”

Programul de formare profesională la ciclul II masterat, specializarea „Marketing şi vânzări” are menirea de a pregăti specialişti calificaţi, capabili să realizeze activitatea de marketing în cadrul întreprinderilor comerciale, să contribuie la sporirea vânzărilor.

Absolventul specializării Marketing şi vânzări  este capabil să gândească strategic şi creativ, să cerceteze piaţa şi comportamentul consumatorilor, având următoarele competenţe profesionale:

- iniţierea cercetării, selectării şi aplicării metodelor de investigaţie a pieţei;

- organizarea procesului de cercetare a ofertei, cererii, a comportamentului de cumpărare a consumatorilor;

- organizarea procesului de vânzare, promovare şi stimulare a vânzărilor, de adaptare la specificul cererii clienţilor;

- realizarea studiilor portofoliului de produse, a strategiilor de preţ şi a canalelor de distribuţie;

- proiectarea şi elaborarea planului activităţii de marketing şi a strategiilor de dezvoltare a întreprinderii.

Absolventul programului de masterat are oportunităţi de angajare în câmpul muncii în cadrul departamentului de marketing, vânzări, aprovizionare, distribuţie a întreprinderii, precum şi în instituţiile de cercetări ale pieţei etc. şi pot fi angajaţi în calitate de:

- manager-marketer, şef al departamentului de marketing, vânzări, aprovizionare, achiziţii, logistică;

- şef al unităţii comerciale, şef al departamentului marketing şi vânzări al întreprinderii, şef de secţie (linie de produse) în cadrul întreprinderii comerciale, şef al secţiei de relaţii publice (PR);

- manager-marketer în unităţile de distribuţie şi logistică, de prestare a serviciilor;

- manager-marketer în instituţiile de cercetare, operator de interviu, analist-economic;

- antreprenor independent;

- cadru didactic în instituţiile de învăţământ superior (asistent) şi secundar de specialitate.