jtemplate.ru - free extensions for joomla

Examene de licenţă a.u. 2017 -2018


Orarul lecţiilor de sinteză a.u. 2017 - 2018

Facultatea Comerț, finanțe și contabilitate

Facultatea Business administrare şi drept 

 Orarul examenelor şi tezelor de licenţă a.u. 2017 -2018

       Facultatea Comerț, finanțe și contabilitate

       Facultatea Business administrare şi drept 

  

GHID privind elaborarea şi susţinerea tezelor / proiectelor de licenţă 

GHID privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică