jtemplate.ru - free extensions for joomla

Examene de licenţă a.u. 2020 - 2021


Orarul lecţiilor de sinteză a.u. 2019 - 2020

Facultatea Comerț, finanțe și contabilitate

Facultatea Business administrare şi drept 

GHID privind elaborarea şi susţinerea tezelor / proiectelor de licenţă 

GHID privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică

INSTRUCȚIUNE privind organizarea, desfășurarea și susținerea stagiilor de practică în sistem on-line în semestrul II, a.u.2019-2020

METODOLOGIA privind organizarea și susținerea online a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență și a tezelor de master în cadrul UCCM în anul universitar 2020-2021

Anexa 1. INSTRUCȚIUNE privind asigurarea tehnică a organizării și susținerii examenului de licență/tezei de master în sistem online și exploatarea  platformei e-learning MOODLE UCCM

Anexa 2. CALENDARUL prezentării și susținerii online a tezelor de licență/master în cadrul UCCM în a.u. 2020-2021