jtemplate.ru - free extensions for joomla

Examene de masterat

 Orarul sesiunii de vară pentru studii la Masterat Ciclul II

Facultatea Ştiinţe economice

Facultatea Drept

  

 Orarul susţinerii tezelor de masterat 

Facultatea Ştiinţe economice   

Facultatea Drept

  

METODOLOGIA privind organizarea și susținerea online a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență și a tezelor de master în cadrul UCCM în anul universitar 2020-2021

Anexa 1. INSTRUCȚIUNE privind asigurarea tehnică a organizării și susținerii examenului de licență/tezei de master în sistem online și exploatarea  platformei e-learning MOODLE UCCM

CALENDARUL prezentării și susținerii tezelor de licență/master în cadrul UCCM în a.u. 2021-2022