jtemplate.ru - free extensions for joomla

Examene de masterat

 Orarul sesiunii de vară pentru studii la Masterat Ciclul II, a.u. 2016 - 2017

Facultatea Comerț, finanțe și contabilitate

Facultatea Business, administrare și drept

  

METODOLOGIA privind organizarea și susținerea online a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență și a tezelor de master în cadrul UCCM în anul universitar 2020-2021

Anexa 1. INSTRUCȚIUNE privind asigurarea tehnică a organizării și susținerii examenului de licență/tezei de master în sistem online și exploatarea  platformei e-learning MOODLE UCCM

Anexa 2. CALENDARUL prezentării și susținerii online a tezelor de licență/master în cadrul UCCM în a.u. 2020-2021