jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specialitatea 366.1 Economie generală


Competenţele şi abilităţile dobândite la specialitatea Economie Generală asigură absolvenţilor oportunităţi de carieră compatibile cu profesia de economist în toate firmele şi instituţiile din ţară. Locurile de muncă ce pot fi ocupate, cu precădere, sunt:

 • economist în toate departamentele economice ale firmelor;
 • economist în toate departamentele economice ale administraţiilor publice (primării şi prefecturi).
 • consultant pe probleme economice în administraţiile private şi organizaţii nonguvernamentale;
 • referent pe probleme economice;
 • profesor în învăţământul preuniversitar;
 • asistent de cercetare în domeniul Economie.

Specialitatea 366.1 Economie generală oferă o pregătire fundamentală economică a cadrelor pentru activitatea profesională în diverse domenii ale economiei. Instruirea la specialitatea dată este orientată spre formarea capacităţilor necesare pentru a cunoaşte şi înţelege mediul contemporan de afaceri, a comunica şi a activa în domeniul economic dinamic şi incert, a analiza şi controla oportunităţile, riscurile impuse pe plan naţional şi mondial.

Specialistul în Economie Generală primeşte titlul de Licenţiat in economie. El va fi pregătit către analiza independentă a problemelor economice, înţelegerea şi aplicarea deciziilor economice în cadrul entităţilor publice şi private.

Specialistul, licenţiat în Economie generală, trebuie să cunoască:

 • mecanismele de funcţionare a economiei de piaţă;
 • legităţile fundamentale ale evoluţiei fenomenelor şi proceselor economice;
 • modificările impuse de globalizare şi efectele acesteia asupra economiei naţionale;
 • concepte şi teorii economice pentru înţelegerea actualelor tendinţe de dezvoltare a lumii afacerilor;
 • principiile generale de funcţionare a unităţilor economice;
 • indicatorii activităţii economico – financiare a firmei;
 • bazele tehnologiilor informaţionale şi ale comunicării de afaceri;
 • normele de comportament etico – profesional.

Specialistul trebuie să posede:

 • aptitudini analitice şi creative;
 • spirit inovaţional;
 • metode şi tehnici de diagnostic economico – financiar a activităţii întreprinderii;
 • capacităţi de adaptare rapidă la schimbările intervenite în mediul afacerilor;
 • abilităţi de luare a deciziilor optime în condiţii de certitudine, incertitudine şi risc;
 • deprinderi de a utiliza metodele şi tehnicile moderne de management în activitatea economică;
 • arta de a constitui relaţii de colaborare cu membrii colectivului;
 • abilităţi de a coopera şi comunica cu participanţii în mediul afacerilor;
 • o înaltă cultură organizatorică şi morală;

Specialistul trebuie să poată efectua:

 • colectarea şi sintetizarea informaţiei economice;
 • diagnosticul activităţii economico – financiare a întreprinderii;
 • prezentări privind starea evolutivă a mediului de afaceri;
 • aprecieri ale principalelor tendinţe de dezvoltare a economiei naţionale şi mondiale;
 • realizarea obiectivelor strategiei şi tacticii economice ale firmei.
xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle