jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specialitatea Asistenţă socială


Domeniile posibile de activitate ale specialiştilor formaţi sunt următoarele: administraţia publică locală, raională, municipală, republicană, în diverse organizaţii de caritate, de combatere a traficului de fiinţe umane şi organe etc. Formarea obţinută va permite aplicarea teoriei şi practicii asistenţei sociale, a abilităţilor obţinute, în vederea incluziunii sociale a persoanelor cu cerinţe speciale.

Specialistul obţine calificarea licenţiat în asistentă socială.

Specialistul trebuie sa cunoască:

 • teoria şi practica asistenţei sociale,
 • bazele disciplinelor fundamentale şi socio-umane,
 • managementul serviciilor sociale,
 • tehnicile de elaborare şi evaluare a proceselor sociale,
 • politicile sociale în domeniul populaţiei şi familiei,
 • bazele statului şi dreptului,
 • drepturile omului şi strategiile antidiscriminatorii,
 • bazele asistenţei sociale a familiei şi copilului, a persoanelor cu dezabilităţi, a altor categorii vulnerabile de populaţie,
 • legislaţia ce reglementează activitatea în domeniul asistenţei sociale în Republica Moldova.

Specialistul trebuie să posede:

 • limba de stat a Republicii Moldova şi limbile moderne, pentru a putea susţine o conversaţie cu caracter general şi de specialitate;
 • capacitate de a fi comunicabil, echitabil, echilibrat ,atent, amabil;
 • abilităţi de investigare şi cercetare în domeniul teoriei şi practicii asistenţei sociale;
 • metode şi tehnici folosite în asistenţa socială.

Specialistul trebuie să fie capabil a:

 • aplica metode şi tehnici specializate de intervenţie activă îndiverse situaţii de criză;
 • oferi posibilităţi de soluţionare a problemelor cu care se confruntă persoanele aflate în dificultate;
 • stabili modalităţi concrete de acces la serviciile specializate;
 • identifica problemele şi necesităţile sociale ale persoanei şi/sau grupului ţintă;
 • diagnostica şi a promova metode alternative de soluţionare a dificultăţilor unui individ, grup sau comunitate.

În virtutea acestui plan se instruieşte specialistul pentru:

 • activităţi în calitate de asistent social şi organizator în diferite instituţii cu activitate orientată social, de caritate, în administraţia publică de diverse niveluri;
 • specialist în servicii de asistenţă socială;
 • consultant în servicii de asistenţă socială la întreprinderi şi organizaţii.
xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle