jtemplate.ru - free extensions for joomla


Oferta de burse Erasmus+ pentru studenți, masteranzi și cadre didactice și administrative 

 

Nr. d/o

Țara

Universitatea gazdă

Domenii de studii

Tipurile de mobilitate

Termeni limită pentru depunerea dosarelor

Licență

Masterat

STA

STT

1.

 

Spania

Universitat de Girona

Turism

 

2

 

 

Sem.II  15.10.16

2.

Spania

Universitat de Valencia

Toate

3

 

1

1

Sem.I  01.06.17

Sem.II  15.10.17

3.

Spania

Universitat Rovira I Virgili

Business și administrare/

economie

2

 

2

 

Sem.I  15.03.17

Sem.II  01.10.2017

 

4.

România

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Finanțe

2

 

2

2

Sem.I  15.06.17

Sem.II  15.10.17

Management și administrare

2

 

2

2

Sem.I  01.06.17

Sem.II  15.10.17

5

Italia

Universita Telematica Internazionale Uninettuno, Roma

Economie

3

3

4

4

Sem.I  01.06.17

Sem.II  15.10.17

 

Informații suplimentare:

Angela Nacu,

Coordonator Erasmus+,

bir. 103,  blocul I,

tel. +37322815613

 Valorificăm mobilitatea academică

Mobilitatea academică este una din valorile Procesului de la Bologna, semnat în anul 2005 şi de către Republica Moldova. Mobilitatea permite studenţilor şi cadrelor didactice de a cunoaşte organizarea vieţii academice în universităţile partenere, de a comunica cu colegii din diferite ţări şi de a se îmbogăţi reciproc prin experienţe şi cooperare.

Mobilitatea academică la Universitatea Coperatist-Comercială din Moldova a cunoscut un impuls semnificativ de dezvoltare în anul 2012, când  studenții  Facultății Management și drept, specialitatea Business și administrare, Alexandru METELCHIN și Pavel DIULIN au plecat în stagii de mobilitate la Universitatea Cooperației, Economiei și Dreptului din or. Belgorod, Rusia  și studentele Facultății Marketing și merceologie, specialitatea Marketing și logistică Ana BOU și Tatiana TUTUNARU  la Universitatea ”George Bacovia”, Bacău, România. Un an mai târziu  acest proces a devenit mai intens datorită programului de mobilitate ERASMUS MUNDUS al Uniunii Europene care a permis mobilitatea academică cu burse.la universitățile din Uniunea Europeană. Prin proiectul „Integration of Neighbouring Eastern Regions trough Cooperation in Higher Education  (EMINENCE și EMINENCE II)” UCCM, în calitate de membru a consorțiului format din 20 de universități din diferite țări, beneficiază de oportunitatea de a trimite studenții și profesorii la universitățile Uniunii Europene.

Astfel, în anul universitar 2013-2014, au participat la stagii de mobilitate la Universitatea Montpellier 2, în Franța, dna dr. prof. int. Victoria TROFIMOV și studenta specialității Marketing și Logistică Tatiana TUTUNARU.

În anul de studii 2015-2016 profesorii UCCM s-au implicat activ în competența pentru burse de mobilitate  și câștigătorii au plecat pentru diverse perioade de timp la diferite universități din țările Uniunii Europene. Astfel rectorul Larisa ȘAVGA, doctor habilitat, profesor universitar a fost  în mobilitate academică la Universitatea Rovira I Virgili din Taragona, Spania. Claudia MELINTE, doctor, conferențiar universitar și Oxana LIVIȚCHI, doctor, conferențiar universitar, au participat la stagii de mobilitate  la Universitatea Montpellier 2, Franța, Elena FUIOR, doctor, profesor universitar – la Universitatea Babeș-Bolyai, or. Cluj Napoca, România.

 

În același an universitar au beneficiat de burse de mobilitate si studenții UCCM. Astfel, Cristina CALESTRU studenta Facultății Contabilitate și informatică economică, specialitatea Finanțe și bănci, grupa 3FB-1331a realizat un an de studii, fiind în mobilitate academică la Universitatea Rovira I Virgili, Taragona, Spania. În România, în Cluj Napoca, la Universitatea Babeș-Bolyai realizează masteratul colaboratorii UCCM Inga PREDA-PAVALACHI și Pavel PAVALACHI.

Beneficiile programelor de mobilitate permit rezidenților din Republica Moldova să cunoască specificul academic al Uniunii Europene, beneficiind de schimb de experiență și noi relații de colaborare. Din alte țări, prin proiectul de mobilitate EMINENCE II, la UCCM au venit Jordi BARAT, doctor, profesor, de la Universitatea Rovira I Virgili, Taragona, Spania, și Florin DUMA, doctor, profesor de la Universitatea Babeș-Bolyai, or. Cluj Napoca, România.

Noi perspective a deschis și noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru anii 2014-2020 Erasmus+, care reprezintă o continuare a proiectelor Tempus și Erasmus Mundus.  În cadrul acestui program, universitățile din Republica Moldova și cele din Uniunea Europeană au posibilitatea de a încheia acorduri de mobilitate. Astfel, au fost semnate acorduri de mobilitate Erasmus+ între UCCM și Universitatea Rovira I Virgili, Taragona, Spania, Universitatea din Girona(UdG), Spania, Universitatea Babeș-Bolyai, or. Cluj Napoca, România, Universitatea Valencia, Valencia, Spania, Universitatea Telematica Internazionale Uninettuno, Roma, Italia. Un mare succes a fost semnarea Acordului de dublă diplomă dintre Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova  și Universitatea din Girona(UdG), Spania potrivit căruia se oferă posibilitate studenților și masteranzilor să obțină în urma parcurgerii și realizării cu succes a programului de studii convenit dintre părți UCCM și UdG. Diploma dublă va oferi mai multe șanse absolvenților programului comun pentru inserție în piața muncii și va spori nivelul lor de competențe pe piața muncii. Prin intermediul acestui program studenții și profesorii UCCM beneficiază de burse de mobilitate, finanțate de Uniunea Europeană.

În cadrul Acordului cu Universitatea din Girona, Spania, în anul academic 2015-2016 a participat la un stagiu de mobilitate Tatiana PEȘTEREV, masteranda Facultății Marketing și merceologie, specializarea Management și marketing în turism, industrie hotelieră și restaurație, grupa 4MMTUR-1511m.

În acest an de studii 2016-2017 participă în mobilitate academică la Universitatea din Girona, Spania pentru un semestru masterandele Facultății Marketing și merceologie, specializarea Management și marketing în turism, industrie hotelieră și restaurație, Ala MÎRZA, grupa 4MMTUR-1521m și Cristina CALESTRU, grupa 4MMTUR-1611m și realizează un an de studii Irina DOBROVOLSCHI, studenta specialității Marketing și Logistică, grupa 3MkL-1431la Universitatea Babeș-Bolyai, or. Cluj Napoca, România.


Avem și alte practici îmbucurătoare. În bază de contract au efectuat stagiul practicii de producere în Italia Sandu BACIU, studentul Facultății Marketing și merceologie, specialitatea Tehnologie și managementul alimentației publice,  grupa 3TMAP-41, iar masteranzii Facultății Management și drept, specializarea Managementul relațiilor economice internaționale, grupa  4MgREI-1422m, Artemii CUTANIN și Natalia CUTANINA, în Rusia.

Mulți alți studenți și masteranzi vor putea să-și încerce șansele și să aplice la locurile disponibile pentru mobilitate la universitățile din Uniunea Europeană, cu care Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova a încheiat și va încheia acorduri Erasmus+.

Prin astfel de relaţii de colaborare devine posibilă perfecţionarea cadrelor universitare, îmbogăţirea „spirituală” a universităţii, deschiderea noilor oportunităţi de cooperare internaţională şi interuniversitară.

1. INFORMAȚII GENERALE

Erasmus + este programul UE care are funcția de a sprijini educația, formarea, tineretul și sportul în Europa (studii pe termen scurt într-una din universitățile europene).

Informații detaliate cu privire la aceste oportunități sunt disponibile în Ghidul Programului Erasmus +. (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/62_en.

Informațiile despre posibilitățile de a studia în străinătate în cadrul programului Erasmus+ sunt distribuite de către Departamentul de Relații Internaționale și coordonatorul Erasmus prin anunțuri plasate la facultăți,  prin pagina Web a UCCM.

Este posibil de a efectua mai multe perioade de studiu și de formare în cadrul programului ERASMUS, dar durata totală a tuturor acestor perioade nu poate depăși 12 luni pentru fiecare nivel de studii.

Perioada minimă ERASMUS este:

- 3 luni pentru studii;

- 1 săptămână pentru formare.

 

2. PROCEDURA DE APLICARE PENTRU A PARTICIPA ÎN PROGRAMUL ERASMUS 

Toți studenţii UCCM trebuie să contacteze coordonatorul Erasmus (bir. 103,  blocul I, UCCM,

tel. +37322815613), în scopul de a participa la selecția studenților pentru schimbul ERASMUS.

 

3. PERSOANELE CARE ÎNTRUNESC CONDIȚIILE PENTRU PROGRAMUL ERASMUS

Eligibili sunt studenții care:

a. sunt cetățeni ai Republicii Moldova;

b. sunt înscriși la licență (cu excepția studenților anului 1 şi ultimului an de studii), Master sau Doctorat;

c. au susţinut toate examenele în anul universitar precedent.

Nu sunt eligibili studenții care:

a. au beneficiat deja de granturi Erasmus +  pentru 12 luni pentru fiecare ciclu de studiu;

b. beneficiază de granturi susținute din fonduri europene;

c. sunt înscriși la alte universități decât UCCM.

 

4. CRITERII PENRU SELECTAREA CANDIDAŢILOR 

1. Cunoștințe adecvate, abilități și competențe în domeniul de studiu – statutul actual de student (Situaţia academică), declarată de către decanul facultății;

2. Curriculum Vitae Europass;

3. Recomandarea de la un cadru didactic (profesor, conferenţiar universitar, lector superior);

4. Motivația pentru Masteranzi și doctoranzi (un proiect de studiu - subiect principal, obiectivele, punctul de pornire etc.);

5. Certificatul de competență lingvistică (Cambridge, IELTS, TOEFL, etc) sau un certificat de cunoaștere a limbii;

6. Alte competențe (facultativ):

       - Diplome

       - Articole publicate (pentru doctoranzi);

       - Certificate;

       - Contribuția la forme de cooperare europeană.

 

5. ETAPE DE SELECȚIE

1. Lansarea cererii de aplicare (pe site-ul Universității)

2. Compunerea dosarelor de cerere

4. Interviurile de motivație

5. Selectarea candidaților

7. Comunicarea rezultatelor

8. Soluţionarea contestărilor - în termen de 24 de ore de la prezentare

9. Organizarea administrativă a mobilităților

Selecția finală a studenților care vor participa în programul ERASMUS+ pentru anul viitor de studiu va fi realizată la finele lunii aprilie a anului curent.

Lista studenților selectați este prezentată pe panouri de informare anuntate de facultăți.

Selecția universității pentru studii de schimb si cautarea planului de învățămînt studenții o pot face în conformitate cu datele din lista universităților europene, în cazul în care sunt posibile studii Erasmus. 

 

UNIVERSITATILE UE ELIGIBILE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

 

Nr. d/o

Universitatea gazdă

Domenii de studii

Tipurile de mobilitate

Licență

Masterat

STA

STT

1.

 

Universitatea din Girona, Spania

Turism

 

2

 

 

2.

Universitatea din Valencia, Spania

Toate

3

 

1

1

3.

Universitatea Rovira I Virgili, Spania

Business și administrare/

economie

2

 

2

 

 

4.

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România

Finanțe

2

 

2

2

5

Management și administrare

2

 

2

2

6

Universitatea Telematica Internazionale Uninettuno, Roma, Italia

Economie

3

3

4

4