jtemplate.ru - free extensions for joomla

DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI CU ÎNTREPRINDERI DIN MOLDOVA

 

Denumire

DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ÎNTRE UNIVERSITĂȚILE ȘI ÎNTREPRINDERILE DIN REPUBLICA MOLDOVA (144544 - TEMPUS 1- 2008 – 1 - FR JPAES)

Termen de realizare

01.2009 – 12.2011
Coordonator

 conf.univ., dr., Simion Musteață

Executori

conf.univ., dr., Svetlana Muștuc,  conf.univ., dr., Feodosie Pitușcan,  conf.univ., dr., Claudia Melinte

Obiective

generale

Dezvoltarea parteneriatului între universități și mediul de afaceri, promovarea asigurării calității prin cooperarea dintre mediul universitar şi mediul de afaceri.

Obiective specifice:

  • De a consolida rolul universităților și centrelor de cercetare asociate în domeniul transferului de cunoștințe către mediul economic.
  • De a perfecționa calitatea și competența învățământului superior.
  • De a ameliora angajarea absolvenților (profesionalizarea studenților).
  •  De a forma spiritul de antreprenori la studenți, de a încuraja crearea și susținerea start–up-urilor (incubatoarelor).

Rezumatul

rezultatelor

ştiinţifice

Materiale didactico-metodice elaborate și publicate:

1. „Antreprenoriat. Inițierea afacerilor” (colectiv de autori, coautor: conf. univ., dr., C. Melinte), UCCM, 1,5 c.a., editat CEP USM;

2. ȘAVGA L., MELINTE Cl. The experience and the opportunity of implementation of theresearch – basedacademicseducation in Trade Co-operative University of Moldova / International Co-operative Alliance Global ResearchConference 24-27.08.2011 – Mikkeli, Finland.

3. „Finalitatea formării profesionale a studenților – abordare prin competențe” (Analele Științifice ale UCCM, vol. XII, Chișinău, 2013; 0,5 c.a.).

4. „Orientarea spre beneficiar – garanție a calității învățământului” (Analele Științifice ale UCCM, vol. XI, Chișinău, 2012; 0,5 c.a.).

5. Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezelor de master, CEP UTM, 1c.a.

6. Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezelor de licență, CEP UTM, 1c.a.

7. Ghid privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică, CEP UTM, 1c.a.

Impactul ştiinţific,economic şi social

* Rezultatele se implementează în activitatea agenților economici, în cercetare, precum și în cadrul procesului didactic în cadrul UCCM.

* Perfecționarea/actualizarea programelor de studii în baza cerințelor pieţei muncii, transferul de cunoștințe și inovații către mediul de afaceri, extinderea legăturii cu mediul de afaceri.