jtemplate.ru - free extensions for joomla

SISTEMUL DE MANAGEMENT UNIVERSITAR INTEGRAT: EXPERIENŢA UNIUNII EUROPENE CĂTRE ŢĂRILE CSI

 

Denumire

 SISTEMUL DE MANAGEMENT UNIVERSITAR INTEGRAT: EXPERIENŢA UNIUNII EUROPENE CĂTRE ŢĂRILE CSI  (INURE) (530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR)

Termen de realizare

10.2012 - 10.2014

Coordonator

prof.univ.interim, dr., Victoria Trofimov,  prof.univ.,  dr.hab., Larisa Savga

Executori cconf.univ., dr.,  Oxana Livițchi, Victor Seiciuc, Pavel Pavalachi

Obiective

generale

 • Elaborarea concepției privind  Sistemul Informațional Integrat de Management Universitar și modelul acestuia;
 • Dezvoltarea și implementarea  Sistemului Informațional Integrat de Management Universitar  în universitățile partenere din  Moldova, Ucraina, Belarus și Georgia, bazându-se pe experiența universităților europene și starea actuală a țărilor partenere;
 • Instruirea și recalificarea personalului IT din cadrul instituțiilor partenere în țările UE;
 • Crearea centrelor TI specializate în cadrul instituțiilor partenere;  
 • Asigurarea și dezvoltarea infrastructurii informatice, asigurarea cu tehnică de calcul și echipament performant necesar pentru dezvoltarea și funcționarea eficientă a  Sistemului Informațional Integrat de Management Universitar.

Rezumatul

rezultatelor

ştiinţifice

 • Elaborarea conceptului (teoretico-metodologic) Sistemului Informațional Integrat de Management Universitar;
 • Sistemului Informațional Integrat de Management Universitar – Publicație în cadrul ediției Analysis Of The State Of University Management System In Project Partenr Countries,  broșura I și II;
 • Publicație International Scientific-Practical Conference: Modern Problems Of Social – Economic Development And Informatization: New Challenges And Perspectives, 26-27 octombrie 2013, Kutaisi (Georgia).

Impactul ştiinţific,economic şi social

 • Implementarea unui sistem eficient de management universitar;
 • Asigurarea accesului tuturor utilizatorilor din cadrul rețelei UCCM Net la resursele informaționale moderne (baze de date, biblioteci naționale și internaționale);
 • Eficientizarea activităţii și consolidarea competitivităţii UCCM prin intermediul implementării sistemului informaţional integrat de management universitar performant.