jtemplate.ru - free extensions for joomla

Consiliul locatarilor din cămin 

   Consiliul locatarilor din cămincare are ca scop promovarea regulilor de trai comun și respectarea prevederilor Regulamentul privind funcționarea căminelor UCCM.

   Consiliul locatarilor din cămin are următoarele atribuții:

  • promovarea în rândurile locatarilor a atitudinii colegiale și respectuoase;
  • monitorizarea respectării necondiționate a prevederilor Regulamentului privind funcționarea căminelor UCCM;
  • înaintarea către administrația universității a propunerilor de ameliorare a condițiilor de trai și de economisire a resurselor energetic;
  • organizarea ședințelor consiliului, iar în caz de necesitate și adunări generale ale locatarilor, pentru abordarea și soluționarea problemelor stringent apărute în cămin;
  • participarea la amenajarea estetică a căminului;
  • organizarea, în colaborare cu pedagogul social și cadrele universitare, a diferitor manifestări cultural-artistice, concursuri, acțiuni de înverzire și de amenajare a teritoriului adiacent căminului etc.
  • asigură economisirea resurselor din cămine (energetice, termice, apă etc.)

   Consiliul locatarilor din cămin se alege la începutul anului de studii, după finalizarea cazării studenților, la adunarea generală a locatarilor.

   Președintele Consiliului locatarilor din căminul nr.3- Malenchii Maria studenta anului trei la specialitatea Finațe și Bănci

   Președintele Consiliului locatarilor din căminul nr.3-Rotaru Mihai, student în anul trei la specialitatea Bussines și Administrare.