jtemplate.ru - free extensions for joomla

Administrarea financiar-bancară

a.s.2018-2019

1. Căi de gestiune eficientă și prevenire a riscurilor în procesul creditării

2. Efectele analizei-diagnostic a activității agentului economic asupra rezultatelor performante

3. Identificarea și prevenirea riscurilor în activitatea băncilor comerciale în contextul evoluțiilor contemporane

4. Carduri și banii electronici în RM: evoluție, orientări, tendințe

5. Studiu de fezabilitate privind investițiile: obiective, realizări și perspective de dezvoltare

6. Managementul riscului de credit în sectorul bancar din RM

7. Diversificarea serviciilor moderne acordate de băncile comerciale persoanelor juridice

8. Depozitele bancare: principala sursă de creditare a băncilor comerciale

9. Fundamentarea strategiilor de creștere economică și a stabilității financiare a întreprinderii

10. Serviciile de banking electronic în sistemul bancar autohton

11. Operațiunile valutare ca factor al formării și realizării efective a strategiilor băncii comerciale

a.s.2017-2018

1. Raționalizarea structurii financiare a entităților antreprenoriale - fundament al afacerii

2. Mecanismul de asigurare a performanțelor bancare șposibilități de îmbunătățire a acestora

3. Operațiunile executate de casieria băncii comerciale șperspectivele de dezvoltare a acestora

4. Operațiunile valutare ca factor al formării și realizării efective a strategiilor băncii comerciale

5. Tendințele moderne în promovarea produselor șserviciilor bancare în Republica Moldova

6. Aspectul concurențial al băncii: esența, evaluare, probleme și căi de soluționare

7. Administarea fiabilității băncii comerciale în sistemul managerial

8. Carduri și bani/electronici din Republica Moldova: evoluție, orientări, tendințe

9. Gestiunea eficientă a activelor și pasiveleor bancare - mecanism de prevenire a insolvabilității și riscurilor

10. Rolul, locul și importanța Băncii Centrale în sistemul bancar

11. Identificarea și prevenirea riscurilor în activitatea băncilor comerciale în contextul evoluțiilor contemporane

12. Căi de gestiune eficientă și prevenirea riscurilor în procesul creditării

a.s. 2016-2017

1. Căi de gestiune eficientă şi prevenire a riscurilor în procesul creditării

2. Carduri și bani electronici în Republica Moldova: evoluție, orientări, tendințe

3. Creditarea întreprinderilor ca fundament al asigurării viabilităţii

4. Perfecţionarea managementului operaţiunilor cu carduri bancare în Republica Moldova

5. Оптимизация механизма финансового управления предприятие

6. Identificarea și prevenirea riscului în activitatea băncilor comerciale în contextul evoluțiilor contemporane

7. Operațiunile executate de casieria băncii comerciale și perspectivele de dezvoltare a acestora

8. Serviciile de banking electronic în sistemul bancar autohton

9. Mecanismul de fundamentare și realizare a operațiunilor de creditare: oportunităţi şi perspective

10. Planul financiar pe termen mediu și lung – instrument de aplicare a strategiei de dezvoltare

11. Aspectul concurenţial al băncii: esenţă, evaluare, probleme şi căi de soluţionare

12. Diversificarea serviciilor moderne acordate de băncile comerciale persoanelor juridice

13. Desavirsirea sistemului de finantare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii în contextul tendințelor europene

14. Efectele analizei-diagnostic a activităţii agentului economic asupra rezultatelor performante

15. Gestiunea riscurilor asociate activității bancare cu carduri și bani electronici

16. Modalități de diagnosticare și evaluare a factorilor de risc ai întreprinderii

17. Optimizarea procedurilor bancare de acordare şi garantare a creditelor

18. Mecanismul de asigurare a performanţelor bancare şi posibilităţile de îmbunătăţire a acestora

19. Blocajul financiar şi fenomenul plăţilor restante

20. Сrеditаrеа bаnсаră а реrsоаnеlоr fiziсе, асtuаlități și реrsресtivе