jtemplate.ru - free extensions for joomla

Se anunță concurs pentru ocuparea postului vacant de director al Filialei Soroca a UCCM

Condiţiile de eligibilitate a candidaților pentru participare la concurs:

  • să fie cetăţean al Republicii Moldova;
  • să posede titlu ştiinţific/științifico-didactic în domeniu;
  • să cunoască limba de stat;
  • să cunoască cadrul legal al învățământului superior;
  • să nu depăşească vârsta de pensionare.

Candidaţii la concursul pentru ocuparea funcţiei respective, în termen  de 30 de zile de la data publicării avizului vor depune la Serviciul resurse umane și cancelarie al UCCM dosarul cu următoarele acte:    

a)      curriciculum vitae (format Europass);

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copia actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile științifice/ științifico-didactice;

d)      scrisoarea de intenție;

e)      programul de dezvoltare strategică al filialei pentru 5 ani;

f)       lista publicațiilor;

g)      acte doveditoare ce confirmă experiența managerială;

h)    declarația pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în perioada activității desfășurate anterior a normelor de etică și deontologie profesională, precum și lipsa de antecedente penale.

Solicitanţii vor depune actele la Serviciul Resurse umane şi cancelarie a UCCM pe adresa: mun. Chişinău,  bd. Gagarin – 8, tel. 022815607

Comisia de concurs

06 iulie 2020