jtemplate.ru - free extensions for joomla

M O L D C O O P


UNIVERSITATEA COOPERATIST-COMERCIALĂ DIN MOLDOVA (UCCM) anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant la departamentul Contabilitate, finanțe și bănci:

- conferenţiar universitar -1 (doctor în științe economice)

Solicitanţii vor depune actele la Serviciul Resurse umane şi cancelarie a UCCM în termen de 30 zile din momentul publicării avizului, până la 17 decembrie 2021, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Gagarin – 8, tel. 022815607.