jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea de profesionalizare DREPTUL CONTRACTELOR DE MUNCĂ ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE


Studiile la ciclul II (masterat) la specializarea de profesionalizare „Dreptul contractelor de muncă  şi managementul resurselor umane”  au menirea de a oferi masteranzilor posibilitatea de dezvoltare personală şi profesională a competenţelor şi acumularea cunoștințelor necesare pentru a percepe transformările impuse raporturilor juridice de muncă în R. Moldova.

Absolventul acestui program de master va fi capabil să analizeze problemele specifice  ce țin de reglementarea relațiilor de muncă, a altor relații conexe și să formuleze propuneri de soluționarea acestora în concordanță cu actele normative în vigoare, de asemenea,să formuleze propuneri de îmbunătățire și racordare a legislației la standardele europene.

 Absolvenții acestui program de master vor putea activa în calitate de: specialişti în resurse umane; inspectori de muncă; administratori sau manageri; lucrători ]n cadrul sistemelor de asigurări sociale şi de asistenţă socială; avocaţi; judecători; specialiști în cadrul direcţiilor şi secţiilor juridice ale organelor administraţiei publice centrale şi locale, ale instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor publice şi private; Centrului pentru drepturile omului; instituţiilor de expertiză judiciară; organizaţiilor non-guvernamentale specializate în apărarea drepturilor omului; reprezentanţelor Republicii Moldova peste hotare; etc.

Durata programului  pentru absolvenții Facultăților de Drept: 3 semestre, cu obținerea titlului de master în drept.