jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea de profesionalizare DREPT FINANCIAR-FISCAL, CONTROL ŞI AUDIT

Masteratul de profesionalizare Drept financiar-fiscal, control şi audit îşi propune de a oferi masteranzilor posibilitatea de dezvoltare personală şi profesională continuă în concordanţă cu necesităţile pieţii muncii. 

Specificul programului constă în dezvoltarea competenţelor şi acumularea cunoștințelor necesare pentru a percepe transformările impuse raporturilor financiar și fiscale în Republica Moldova, prin prisma aspectelor cu caracter juridic, social şi economic.

Absolventul acestui program de master va fi capabil să analizeze problemele specifice raporturilor juridice financiar-fiscale și să formuleze propuneri de soluționare acestora în concordanță cu actele normative în vigoare, formulând propuneri de îmbunătățire și racordare a legislației la standardele europene.

Absolvenții acestui program de master vor putea activa în calitate de: funcționari în cadrul autorităților financiare centrale locale, funcționari fiscal; perceptori fiscali; funcționari în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale; auditori; specialiști în cadrul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, administratori sau manageri; avocaţi; judecători; specialiști în cadrul direcţiilor şi secţiilor juridice și financiare ale organelor administraţiei publice centrale şi locale, ale instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor publice şi private; instituţiilor de expertiză judiciară; organizaţiilor non-guvernamentale specializate în domeniul financiar-fiscal; reprezentanţelor Republicii Moldova peste hotare; manageri financiari; analişti financiari,  consultanţi financiari;  evaluatori al titlurilor financiare; experţi în evaluarea bunurilor materiale şi financiare; auditori; revizori; consultant în probleme economice; contabil-expert; inspector-revizor, director economic.

Absolvenții acestui program de master cu licență în alte domenii de formare profesională  decât domeniul 042 Drept vor avea posibilitatea să activeze în calitate de manageri financiari, analişti financiari,  consultanţi financiari, evaluatori al titlurilor financiare, experţi în evaluarea bunurilor materiale şi financiare, auditori, revizori, consultant probleme economice, contabil-expert, inspector-revizor, director economic, specialist în controlul și auditul financiar-fiscal, etc.

Durata programului pentru absolvenții Facultăților de Drept: 3 semestre, cu obținerea titlului de master în drept.