jtemplate.ru - free extensions for joomla

Termenele de organizare și de desfășurare a concursului de admitere


  • depunerea dosarelor de participare la concursul de admitere: 06 iulie - 26 august 2020;

  • anunțarea rezultatelor finale: până la 30 august 2020.