jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea de profesionalizare - MANAGEMENT ȘI MARKETING ÎN TURISM, SERVICII HOTELIERE ȘI RESTAURAȚIE

Obiectivele programului de master Management şi marketing în turism, servicii hoteliere şi restaurație sunt bazate pe formarea de competenţe în domeniul sectorului public şi privat cu specialişti – în sectorul serviciilor hoteliere şi turism, precum şi formarea unui nucleu de cercetare, în care masteranzii, în colaborare cu specialiştii în domeniu vor studia disciplinele din planul de învățământ şi vor identifica priorităţile următorilor ani.
Necesitatea pregătirii specialiştilor în domeniul serviciilor hoteliere şi turismului a derivat din Strategia de dezvoltare a turismului din Republica Moldova, cât şi amplificarea transformărilor sistemice ale economiei naţionale şi internaţionale, dezvoltării dinamice a sectorului serviciilor hoteliere şi turism atât în Republica Moldova cât şi peste hotare.
Obiectivele principale ale programului de master sunt: evaluarea problemelor contemporane referitoare la oferirea posibilităţii dezvoltării personale, intelectuale şi profesionale a masteranzilor, înţelegerea elementelor specifice industriei hoteliere şi turism, identificarea tendinţelor, caracteristicilor şi tehnicilor de management şi marketing, aplicarea TIC în procesul de activitate, utilizarea metodelor şi tehnicilor de analiză a pieţei serviciilor hoteliere, oferirea cunoştinţelor tehnice şi mijloacelor necesare dezvoltării şi elaborării proiectelor turistice în scopul maximizării performanţei activităţii turistice, analiza, evaluarea şi oferirea de soluţii pentru probleme complexe în domeniu, etc.
Absolvenţii programului dat, după finalizarea studiilor pot activa în calitate de: manager-specialist a diferitor compartimente din turism şi industria hotelieră, şef de serviciu marketing, vânzări, logistică hotelieră; manager coordonator front-office din hotel; coordonator al comportamentelor de specialitate la Ministerul Turismului; manager din industria turismului; profesor în învăţământul preuniversitar de specialitate.