jtemplate.ru - free extensions for joomla

Acte necesare

a) cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senat);

b) copia buletinului de identitate (pașaportului);

c) actul de studii cu suplimentul;

d) adeverința medicală (F 086 e) (dupa caz);

e) 4 fotografii 3x4 cm;

f) extrasul din Carnetul de muncă/confirmare de la locul de muncă (dacă este cazul);

g) recomandarea organizațiilor/întreprinderilor cooperatiste (dupa caz);

h) bonul de plată a taxei de înscriere.