jtemplate.ru - free extensions for joomla

Conferința știintifico-practică Internațională „Dezvoltare economică și cercetare" din 18-19 martie 2021

Economia Republicii Moldova tranzitează printr-un continuu proces de reformare. În asemenea condiții implementarea priorităților „triunghiului cunoașterii” – educație-cercetare-inovare joacă un rol cheie în stimularea creșterii economice și a ocupării forței de muncă și reprezintă un imperativ pentru procesul de dezvoltare asumat de țara noastră.

În acest context, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova a organizat la 18-19 martie 2021, Conferința știintifico-practică Internațională „Dezvoltare economică și cercetare" în parteneriat Institutul Național de Cercetări Economice, Universitatea „George Bacovia” din Bacău(România), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (România), Universitatea din Spiit, Croatia, Universitatea de Economie și Comerț a cooperației de consum (Belarus), Universitatea Cooperatistă, Economie și Drept, Belgorod (Federația Rusă), Universitatea de Comerț și Economie din Lvov (Ucraina), Universitatea de Economie și Comerț din Poltava (Ukraina), Universitatea de Management TISBI din Cazani (Federația Rusă).

A deschis conferința rectorul UCCM, prof.univ., dr.hab. Larisa ȘAVGA.

Mesaje de salut au ținut: Andrei-Octavian PARASHIVESCU, conf. univ., dr., rector, Universitatea „George Bacovia” (România); Alexei NESTULEA, prof. univ., dr.hab., rector, Universitatea de Economie și Comerț din Poltava (Ukraina); Elizaveta TARASOVA, prof. univ., dr. hab., prorector, Universitatea Cooperatistă, Economie și Drept, Belgorod (Federația Rusă); Bogdan SEMAK, prof., dr. hab., prorector, Universitatea de Comerț și Economie din Lvov (Ucraina); Ekaterina BAGRIANTSEVA, conf. univ., dr., prorector, Universitatea de Economie și Comerț a cooperației de consum (Belarus).

Secțiunile  conferinței:

  1. Strategii manageriale și de marketing în economia concurențială;
  2. Politici inovaționale de organizare a contabilității, auditului și analizei economice;
  3. Dezvoltarea modelelor financiare în afaceri;
  4. Dreptul în suportul dezvoltării economice: tradiție și tendințe;
  5. Învățarea pe tot parcursul vieții: priorități, implementare, tehnologii moderne.

În cadrul conferinței au fost abordate probleme complexe privind realitățile economice, inclusiv: orientări de dezvoltare inovativă a cooperației de consum din Republica Moldova, aspecte teoretice și de mediu practice de dezvoltare a economiei de consum; impactul crizei pandemice Covid-19 asupra pieței muncii; Life-Long Learning: din experiența universității vârstei a treia din Poltava.

La conferință au participat peste 110 persoane: cadre didactice, cercetători științifici, studenți, masteranzi, doctoranzi, reprezentanți ai mediului de afaceri.

Rezultatele cercetărilor efectuate de participanții la conferința nominalizate se vor  regăsi în Culegere de articole.