jtemplate.ru - free extensions for joomla

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ “Interdisiciplinaritate și cooperare în cercetarea transfrontalieră” ICCR 2022

În perioada 2-4 iunie 2022, la Chișinău, Facultatea Transfrontalieră Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în parteneriat cu instituții de învățământ superior din Republica Moldova, inclusiv Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, a organizat conferința științifică internațională “Interdisiciplinaritate și cooperare în cercetarea transfrontalieră - ICCR 2022”/ „Interdisciplinarity and Cooperation in Cross-Border Research – International Summer Conference - ICCR 2022” la Chișinău.

Şedința plenară ICCR-2022 a fost gazduită de Universitatea de Educație Fizică și Sport (USEFS). Сu un cuvânt de salut au venit rectorul Universității “Dunărea de Jos” din Galați Lucian Puiu Georgescu, prof. univ., dr. ing. și rectorul USEFS Veaceslav Manolachi, dr. hab., prof. univ..

În ședința plenară au prezentat rezultate de valoare următorii invitați:

  • Vladimir Platonov, prof. univ., dr. hab. acad., Universitatea Națională de Educaţie Fizică şi Sport din Ucraina
  • Marina Bulatova, prof. univ., dr. hab. acad., Universitatea Națională de Educaţie Fizică şi Sport din Ucraina
  • Veaceslav Manolachi, prof. univ., dr. hab., Universitatea de Educație Fizică și Sport, Republica Moldova
  • Decebal-Ştefăniţă Pădure, Membru al Comitetului Social şi Economic European, Preşedinte al Platformei Societății Civile EU-Moldova, Belgia
  • Victoria Cociug,  prof. univ., dr. hab., Academia de Studii Economice din Moldova
  • Larisa Șavga, prof. univ., dr. hab., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova.
   

Conferința Internațională „Interdisiciplinaritate și cooperare în cercetarea transfrontalieră” a reunit cercetători și specialiști din domenii variate, interesați de cercetarea transfrontalieră și de noi descoperiri în sferele științifice vizate. Lucrările conferinței au fost susținute atât onsite, cât și on-line, ținându-se cont de contextul pandemic actual.

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova a găzduit buna desfășurare a panelului de lucrări științifice „ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE”, moderat de: Alina SĂRACU, dr., lector Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, România; Larisa DODU-GUGEA, dr., lector dr. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, România; Inga ZUGRAV, dr., conf. univ., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova.

    

Suntem deschiși față de proiectele de cooperare transfrontalieră și vom continua cu gratitudine colaborarea pe dimensiunile de educație și cercetare.