jtemplate.ru - free extensions for joomla

 

În perioada 8-9 noiembrie curent prof.univ., dr.hab. Larisa Șavga, rectorul UCCM a participat la conferința științifico-practică internațională  „Cooperativele moderne în contextul obiectivelor dezvoltării sustenabile”, prilejuită aniversării de 100 de ani ai Universităţii Cooperatiste din Rusia și 130 de ani de la aniversarea cunoscutului savant și promotor al valorilor cooperatiste Alexander Chayanov.

În prima zi a conferinței au avut loc mai multe ședințe plenare cu participarea reprezentanților organismelor cooperatiste internaționale, inclusiv experți internaționali, ai instituțiilor educaționale cooperatiste din CSI, ai organizațiilor cooperatiste din Federația Rusă.  La conferință au participat: Bruno Roelants, director general ICA; Vanya Boyuklieva, vice-președinte a CoopsEurope; Agnis Mathis, director CoopsEurope; Todor Ivanov, secretar general al Asociației Europene a cooperativelor de consum;  Dmitry  Zubov, președintele Centrosoyuz din Rusia;  reprezentanți ai Consiliului rectorilor din țările CSI; reprezentanți ai mediului academic și cooperatist ș.a.

La conferință discuțiile s-au axat pe următoarele subiecte şi probleme: rolul cooperativelor  în societatea modernă; cooperativele și dezvoltarea regională sustenabilă; cooperativele și cooperarea internațională; educația - sursă de dezvoltare sustenabilă a cooperației; rolul cooperativelor de consum în sporirea nivelului de viață a populației; transformarea digitală - noi oportunități pentru cooperative.

În cadrul discuțiilor a avut loc un schimb de opinii privind tendințele de evoluție a cooperativelor în viitor în contextul transformărilor ce au loc în societate, precum și prin prisma practicilor internaționale, transformarea obiectivelor cooperativelor în condițiile contemporane, retehnologizarea managementului entităților cooperatiste, inovarea legislației în domeniul cooperativelor, forme noi de interacțiune între membrii-cooperatori, strategii financiare moderne ale cooperativelor moderne, ș.a.

La conferinţă au fost prezentate unele rezultate ale cercetărilor realizate în cadrul proiectului instituțional de cercetări aplicative "Dezvoltarea comerțului interior și a cooperației de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spațiul comunitar european" (cod 15.817.06.28A), inclusiv lucrarea “Cooperativele în economia modernă: provocări, strategii, dezvoltare inovativă”.

Un rol aparte în dinamizarea dezvoltării sectorului cooperativelor revine educației cooperatiste.

În perioada conferinței a fost organizată ședința Consiliului rectorilor din țările CSI și o masă rotundă a managerilor instituțiilor cooperatiste din țările CSI și instituțiile partenere (cca 30 de reprezentanți), la care au fost puse în dezbateri aspecte referitoare la cooperarea interinstituțională în domeniile mobilității academice a studenților și cadrelor didactice, promovării cercetărilor de interes comun prin crearea grupelor mixte de cercetători, dezvoltarea programelor academice comune, crearea unei platforme comune de resurse educaționale în domeniul cooperativelor etc.

O atenție deosebită a fost acordată dezvoltării Universității de rețea ”Cooperația”, creată în 2016 de către instituțiile de învățământ din țările CSI.

În cadrul acestor ședințe doamna rector a prezentat modelul programului complex de educație cooperatistă integrat la toate nivelurile de învățământ, care a trezit un interes și susținere din partea participanților, precum și propuneri de intensificare a colaborării interinstituționale.

Au fost stabilite relaţii noi de colaborare cu potenţiali parteneri şi experţi străini, care cu siguranță vor contribui la creșterea vizibilității cooperației de consum din țară  și a UCCM în mediul internațional și la dezvoltarea acestor domenii.

 

                                                                                                                             Serviciul de presă 


     
       
       
       
   

 


xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle