jtemplate.ru - free extensions for joomla

Ziua Internațională a Cooperației

La sfârșitul primei săptămâni din iulie întreaga lume tradițional sărbătorește ZIUA INTERNAȚIONALĂ a COOPERAȚIEI.

Ne bucură faptul că astăzi Cooperația a devenit un important suport economic, social, contribuind la realizarea politicilor naționale și la dezvoltarea localităților.

Alianța Cooperației Internaționale reunește circa 3 mlioane de cooperative, asigură 10% din populația terrei cu locuri stabile de muncă, având peste 1mlr. de angajați. Fiind parte a comunității mondiale a membrilor cooperatori, a Alianței Cooperației Internaționale, Cooperația de consum din Republica Moldova își fundamentează activitatea pe principiile şi valorile internaționale cooperatiste, bazată pe cooperare , pe democrație, pe egalitate, echitate și solidaritate.

Sărbătoarea profesională a cooperatorilor ne oferă prilejul de a adresa tuturor lucrătorilor din ramura cooprației de consum alese cuvinte de mulțumire pentru munca cu abnegație, pentru contribuția substanțială, pe care entitățile de cooperatiste o aduc în dezvoltarea social-economică a țării și prosperarea vieții în mediul rural.

Vă dorm multă, multă sănătate, putere de creație pentru a schimba lucrurile spre bine, noi succese și împliniri!

Numai împreună vom reuși să construim o lume mai bună!