jtemplate.ru - free extensions for joomla

Noi orizonturi de cooperare transfrontalieră

Vineri, 21 mai 2021,  Prof. univ. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu, Rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați (România) a efectuat o vizită la Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, fiind însoțit de o delegație din care au făcut parte: dr. Alexandru Nechifor, prorector Strategii și relații internaționale; Conf. univ. dr. Gina Aurora Necula, Decanul Facultății Transfrontaliere și alți colegi.

Vizita a avut drept scop consolidarea proiectelor strategice pe care Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați le dezvoltă cu UCCM prin intermediul Facultății Transfrontaliere.

Discuțiile purtate s-au axat pe cooperarea dintre universități, dar și pe identificarea celor mai bune modalități de intensificare a acestei cooperări pe viitor în ceea ce privește mobilitatea studenților, activitatea de cercetare științifică și activitatea didactică. Au fost recunoscute ca prioritare următoarele aspecte: dezvoltarea în parteneriat a unor noi programe de studiu comune, posibilitatea implicării cadrelor științifico-didactice în noi parteneriate în domeniul cercetărilor științifice, inițierea de noi proiecte în domeniul formării continue, consolidarea proiectelor aflate în derulare care și-au dovedit eficiența etc.

Colaborarea dintre universități deja înregistrează succese relevante, în special,  cele în beneficiul studenților. Absolvenții programelor de studii, desfășurate în cadrul parteneriatului universitar, au oportunitatea de a obține două diplome de studii superioare (licență/master) la finalizarea studiilor. În dialogul susținut de părți, s-a încercat identificarea unor oportunități noi de colaborare și parteneriat, ce ar putea aduce o plus valoare demersurilor de sprijin pentru studenții și masteranzii UCCM.

Dialogul dintre Prof. univ. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu, rectorul UGAL și Prof. univ. dr. hab.Larisa Șavga, rectorul UCCM, a vizat, printre altele, și dezvoltarea mobilităților academice pentru studenți, profesori, personal administrativ în cadrul cooperării Erasmus+,  inițierea unor programe de schimb de experiență comune, care să ofere participanților avantajul cunoașterii unor noi activități, idei și experiențe.

Vizita delegației române la fost una productivă și va contribui la consolidarea parteneriatului interuniversitar.