jtemplate.ru - free extensions for joomla

Pe parcursul zilei din 27 februarie a. c., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova a găzduit Workshopul  în cadrul proiectului „ DA-SPACE – Creșterea abilităților antreprenoriale și a parteneriatului public privat, prin inovare deschisă, în regiunea Dunării”. Workshopul a fost organizat în comun cu Universitatea „Dunărea de Jos„ din Galați, România.
La acest workshop s-au întrunit reprezentanții managementului din UCCM, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Institutul de Științe ale Educației, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General de Polție, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, Banca Națională a Moldovei, SA ”Apă Canal”, Urecoop Stășeni, etc., în total 40 de persoane.
Participanții acestei importante manifestări au fot salutați călduros de către D-na Larisa Șavga, profesor universitar, dr. hab., rector al UCCM și de către D-nul Florin Popescu, profesor universitar la Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați și îndemnați la cooperare prodigioasă.
În continuare d-na Valentina Grillea, expertă din Germania, a prezentat proiectul ” DA-SPACE”. Acest proiect promovează o colaborare interdisciplinară și trasnațională între universități, instituții de cercetare, întreprinderi mici și mijlocii și administrații publice, prin care studenții vor identifica soluții inovative la problemele din mediul real al afacerilor și își vor dezvolta abilitățile antreprenoriale.
În cadrul proiectului s-au creat 7 laboratoare de inovare deschisă în șapte țări riverane Dunării - Germania, Republica Cehă, Bulgaria, România , Slovacia, Serbia, Croația. În aceste laboratoare, echipe de tinere talente, sub îndrumarea unor mentori, găsesc soluții inovative unor provocări lansate de firme de succes. Pentru a dezvolta idei de afaceri, pornind de la aceste soluții, tinerii participă la un program inovativ de training antreprenorial.
Cu spriginul conducerii Universității ”Dunărea de Jos” colectivul de proiect de la această universitate a creat un Laborator de inovare deschisă, unic în România.
Ce prezintă Laboratorul de inovare deschisă înființat la Universitarea ”Dunărea de Jos” din Galați a fost conținutul prezentării D-lui Florin Popescu și D-nei Minodora Rîpa, conducătorul nemijlocit al Laboratorului și persoană implicată în promovarea proiectului. Laboratorul este locul în care tinerii cercetători investighează probleme economice, tehnice reale, provocate de mediul concret al întreprinderilor. Un rol deosebit al Laboratorului constă în formarea abilităților antreprenoriale ale tinerilor cercetători și crearea start-upurilor, întreprinderilor începătoare proprii.
În cadrul prezentărilor s-au desfășurat discuții, schimb de opinii, a fost făcută evaluarea trainingului.
În concluzie, ideile generoase ale proiectului și Laboratorului pot crea o punte de legătură între mediul academic și cel de afaceri în beneficiul ambilor. Beneficiile pe care inovarea deschisă le aduce întreprinderilor este schimbarea modului de găndire a companiilor în dezvoltarea produselor, îmbunătățirea lor, precum și stabilirea colaborării pe termen lung cu mediul academic.