jtemplate.ru - free extensions for joomla

La 12-13 martie 2019 a avut loc cea de a 3-a întâlnire a Consorțiului din cadrul proiectului „ELEVATE-Elevating the Internationalization of Higher Education in Moldova”, la care au participat experți externi în materie de internaționalizare a învățământului superior.

La întrunire a fost prezentată Strategia Națională de Internaționalizare (dna Nadejda Velișco, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova).

Instituțiile participante în proiect au pus în discuții propriile documente strategice în domeniul internaționalizării. Rectorul UCCM, Larisa Șavga, prof. univ., dr. hab. a prezentat Strategia de internaționalizare a UCCM pentru 2018-2022 si Planul de acțiuni de implementare a acesteia, elaborate în cadrul proiectului menționat prin prisma politicilor și experienței europene.

Implementarea strategiei și a Planului de acțiuni vor dinamiza activitatea de internaționalizare a UCCM și vor spori vizibilitatea acesteia pe plan internațional.

Pe această cale UCCM exprimă mulțumiri Programului ERASMUS+ și coordonatorilor proiectului ELEVATE pentru suport în elaborarea documentelor de politici în domeniul internaționalizării activității UCCM.