În perioada 7-8 martie 2019 delegația Moldcoop în componența dl. Vasile Carauș, președintele Biroului Executiv Moldcoop, dl Vasile Cibotaru, președintele Consiliului de Administrație Moldcoop, dna Larisa Șavga, rector UCCM, dl Ion Julea, șef departament Relații internaționale Moldcoop au participat la Asambleea Generală și ședința Boardului Comunității Europene a Cooperativelor de Consum (Euro Coop).
Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Centrcoop, București.
La ședința Asambleei Generale a fost ales noul președinte al Euro Coop – Mathias Fiedler (ZDK Germania).
În cadrul manifestărilor Todor Ivanov, Secretarul general Euro Coop a prezentat orientările de dezvoltare ale Euro Coop în continuare implicațiile organizației în realizarea obiectivelor europene în domeniul politicii alimentare UE, reducerii deșeurilor alimentare ș.a. Au fost identificate noi arii de colaborare dintre membri (în special în domeniul digitalizării, turism) etc.
Dl. V.Carauș, președintele Biroului Executiv Moldcoop, susținut de membrii delegației, a prezentat sistemul cooperației de consum din Moldova, provocările cu care se confruntă și strategiile de dezvoltare a acestuia. Participanții au apreciat înalt acțiunile, eforturile și rezultatele cooperatorilor din Moldova.
În cadrul evenimentului, gazda  – Centrocoop a organizat o vizită de documentare la S.C. Comprodcoop S.A., întreprindere de producere a Centrocoop.
În cadrul delegației au fost stabilite noi parteneriate cu organizații cooperatiste de peste hotare.