jtemplate.ru - free extensions for joomla
  •                        

Facultatea Management şi Drept

Decan CIUBUC Liliana - dr., conf. univer.,

tel: (+373 22) 815-631, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biroul 403/I

Facultatea Management şi Drept este prima facultate creată în cadrul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova prin ordinul rectorului UCCM nr.14-p din 6 septembrie 1993 al cărei obiectiv primordial constă în pregătirea universitară a specialiştilor de înaltă calificare în economie şi drept pentru cooperaţia de consum şi economia naţională.

Misiunea facultăţii constă în prestarea serviciilor educaţionale de calitate în scopul pregătirii profesionale a specialiştilor competitivi pentru mediul de afaceri şi pentru cel din jurisprudenţă, formîndu-le şi dezvoltîndu-le competenţe profesionale, aptitudini şi abilităţi cu accent prioritar pe latură practică necesare unui traseu profesional, corespunzătoare necesităţilor societăţii, economiei naţionale şi cooperaţiei de consum şi actualizate permanent la condiţiile contemporane.

 Obiectivele generale ale facultăţii sunt:

  • înzestrarea studenţilor şi masteranzilor cu cunoştinţe performante şi temeinice teoretice şi practice în domeniile economiei, dreptului, managementului instituţional şi a resurselor umane;
  • realizarea programelor de licenţă şi masterat, desfăşurarea învăţămîntului la distanţă în domeniile de formare profesională economică şi juridică;
  • formarea şi dezvoltarea abilităţilor creative practice şi a deprinderilor de comunicare la discipoli, a capacităţilor de interpretare şi aplicare a legităţilor economice şi a legislaţiei naţionale şi internaţionale;
  • desfăşurarea şi promovarea cercetărilor ştiinţifice competitive de profil;
  • perfecţionarea permanentă şi eficientizarea activităţilor instructiv-educative şi ştiinţifice corespunzătoare cerinţelor procesului de la Bologna prin implementarea pe larg a Sistemului de Management al Calităţii;

   Ofertele educaţionale

Facultatea Management şi Drept oferă posibilitatea formării şi dezvoltării profesionale în domeniile:

Studii  de doctorat

  • 08.00.05 Economie şi management (în ramură sau domeniu de activitate)
  • Forma studiilor: cu frecvenţă la zi, cu frecvenţă redusă.

 

 Catedre

 Membrii Consiliului facultăţii

 Drept

1. Cibuc Liliana, dr., conf. univ., preşedintele Consiliului facultăţii;
2. Dandara Liliana, dr., conf. univ., şef catedră Drept;

 Economie şi administrare

3. Graur Elena, șef catedră, dr., conf. univ., catedra Economie şi administrare;

4. Livițchi Oxana, conf.univ.,dr.,catedra Economie și administrare;

5. Cosnicean Irina, dr., l. univ., catedra Economie şi administrare;
6. Hacina Ludmila, lect. univ., catedra Economie şi administrare;
7. Hîrzob Mariana, lect.univ., catedra Economie şi administrare - secretarul Consiliului;
8. Catrinici Luminița lect. univ., catedra Drept;
9. Cecan Lilia, lect. univ., reprezentant al comitetului sindical al corpului didactic, catedra Drept;
10. Dașchevici Grigore, președintele Judecătoriei Călărași;

11. Zaharia Marian, inspector superior al Direcției procedurii vamale,Serviciul vamal Chișinău

 Studenţi, masteranzi

12. Mîndrilă Viorica, studenta anului IV, specialitatea Drept;
13. Cîrstea-Scorpan Ana-Maria, studenta anului II, specialitatea Business și administrare;

14.Manole Ion, studenta anului II, specialitatea Business și administrare;

15.Tabacari Olesea, studenta anului II, specialitatea Business și administrare;

DATE DE CONTACT FACULTATEA MANAGEMENT ȘI DREPT

 NR. D/O

NUME, PRENUME

FUNCȚIA, TITLU ȘTIINȚIFIC

E-MAIL

TELEFON

FACULTATEA MANAGEMENT ȘI DREPT

1.

CIBUC Lilia

Decan, conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-31

Catedra Economie si administrare

2.

GRAUR Elena

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

3.

MUSTEAȚA Simion

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

4.

MORARU Simion

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

5.

COSNICEAN Irina

lect. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

6.

HACINA Ludmila

lector universitar, magistru in relații economice internaționale

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

(022) 81-56-41

7.

Hîrzob Mariana

lector universitar

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

8.

IVANOV Alexandru

lector universitar

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

9.

BARAN Tatiana

lector universitar, magistru in stiinte economice

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

Catedra Drept

10.

DANDARA Liliana

Sef catedra, conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

11.

OSOIANU Tudor

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

12.

CIBUC Lilia

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

13.

CATRINICI Luminita

Lector universitar, master in drept

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

14.

CUNICICA Eduard

Lector universitar, master in drept

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

15

CECAN Lilia

Lector universitar,

master in drept

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

16.

PLAMADEALA Andrian

Asistent universitar

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

 

 

Anul de studii

Sesiunea de reper

Sesiunea I

Sesiunea II

I

 

01.10.16-15.10.16

09.01.17-27.01.17

29.04.17-06.05.17

II, IV 
(DE, TMAP)

 

10.09.16-22.09.16

25.11.16-13.12.16

01.04.17-08.04.17

III

 

01.10.16-15.10.16

09.01.17-27.01.17

29.04.17-06.05.17

IV-V

 

10.09.16-22.09.16

25.11.16-02.12.16

15.05-19.05.2017-lecții de sinteză Examenele de licenţă - 22.05.17-11.06.17

I-IV

(Soroca)

10.09.16-04.10.16

Sesiunea II

a.IV-25.03.17-02.04.17

a.I-III-29.03-13.04.17

15.05-19.05.2017-lecții de sinteză Examenele de licenţă - 22.05.17-11.06.17

Contacte: 

Metodist Cenușa Doinița 

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program de lucru: 8.00 - 16.45

Telefon: (+373 22) 815-631

Pauză: 12.15 – 13.00