jtemplate.ru - free extensions for joomla

Facultatea BUSINESS, ADMINISTRARE ȘI DREPT

Decan CIUBUC Liliana - dr., conf. univer.,

tel: (+373 22) 815-631, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biroul 403/I

Facultatea Management şi Drept este prima facultate creată în cadrul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova prin ordinul rectorului UCCM nr.14-p din 6 septembrie 1993 al cărei obiectiv primordial constă în pregătirea universitară a specialiştilor de înaltă calificare în economie şi drept pentru cooperaţia de consum şi economia naţională.

Prin ordinul rectorului nr.36-p din 05.07.2017, facultatea Management și drept  se redenumește în facultatea Business, administrare și drept, având în subordine  Departamentul  Drept  și Departamentul Economie, administrare și  turism.

Misiunea facultăţii constă în prestarea serviciilor educaţionale de calitate în scopul pregătirii profesionale a specialiştilor competitivi pentru mediul de afaceri şi pentru cel din jurisprudenţă, formîndu-le şi dezvoltîndu-le competenţe profesionale, aptitudini şi abilităţi cu accent prioritar pe latură practică necesare unui traseu profesional, corespunzătoare necesităţilor societăţii, economiei naţionale şi cooperaţiei de consum şi actualizate permanent la condiţiile contemporane.

 Obiectivele generale ale facultăţii sunt:

  • înzestrarea studenţilor şi masteranzilor cu cunoştinţe performante şi temeinice teoretice şi practice în domeniile economiei, dreptului, managementului instituţional şi a resurselor umane;
  • realizarea programelor de licenţă şi masterat, desfăşurarea învăţămîntului la distanţă în domeniile de formare profesională economică şi juridică;
  • formarea şi dezvoltarea abilităţilor creative practice şi a deprinderilor de comunicare la discipoli, a capacităţilor de interpretare şi aplicare a legităţilor economice şi a legislaţiei naţionale şi internaţionale;
  • desfăşurarea şi promovarea cercetărilor ştiinţifice competitive de profil;
  • perfecţionarea permanentă şi eficientizarea activităţilor instructiv-educative şi ştiinţifice corespunzătoare cerinţelor procesului de la Bologna prin implementarea pe larg a Sistemului de Management al Calităţii;

   Ofertele educaţionale

Facultatea Business, administrare şi drept oferă posibilitatea formării şi dezvoltării profesionale în domeniile:

Studii  superioare de licenţă (ciclul I)

Studii  de doctorat

  • 08.00.05 Economie şi management (în ramură sau domeniu de activitate)
  • Forma studiilor: cu frecvenţă la zi, cu frecvenţă redusă.

 

Departamentele

 Membrii Consiliului facultăţii

 Drept

1. Cibuc Liliana, dr., conf. univ., preşedintele Consiliului facultăţii;

2. Dandara Liliana, dr., conf. univ., şef departament Drept;

3. Catrinici Luminița, lect. univ., departamentul Drept;

4. Cecan Lilia, lect. univ., reprezentant al comitetului sindical al corpului didactic, departamentul Drept;

5. Dașchevici Grigore, președintele Judecătoriei Călărași;

6. Zaharia Marian, inspector superior al Direcției procedurii vamale, Serviciul vamal Chișinău;

 Economie, administrare și drept

7. Graur Elena, șef departament, dr., conf. univ., departamentul Economie, administrare și turism;

8. Livițchi Oxana, conf.univ.,dr., departamentul Economie, administrare și turism;

9. Cosnicean Irina, dr., l. univ., departamentul Economie, administrare și turism;

10. Hacina Ludmila, lect. univ., departamentul  Economie, administrare și turism;

11. Hîrzob Mariana, lect.univ., departamentul Economie, administrare și turism - secretarul Consiliului;

 Studenţi, masteranzi

12. Mîndrilă Viorica, studenta anului IV, specialitatea Drept;

13. Cîrstea-Scorpan Ana-Maria, studenta anului II, specialitatea Business și administrare;

14.Manole Ion, studenta anului II, specialitatea Business și administrare;

15.Tabacari Olesea, studenta anului II, specialitatea Business și administrare;

DATE DE CONTACT FACULTATEA MANAGEMENT ȘI DREPT

 NR. D/O

NUME, PRENUME

FUNCȚIA, TITLU ȘTIINȚIFIC

E-MAIL

TELEFON

FACULTATEA BUSINESS, ADMINISTRARE ȘI DREPT

1.

CIBUC Lilia

Decan, conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-31

Catedra Economie, administrare și turism

2.

GRAUR Elena

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

3.

MUSTEAȚA Simion

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

4.

MORARU Simion

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

5.

COSNICEAN Irina

lect. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

6.

HACINA Ludmila

lector universitar, magistru în relații economice internaționale

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

(022) 81-56-41

7.

Hîrzob Mariana

lector universitar

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

8.

BARAN Tatiana

lector universitar, magistru în științe economice

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

9.

LIVIȚCHI Oxana

conferențiar universitar, doctor

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

10.

MAȚCAN Rodica

conferențiar universitar, doctor

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

11.

SAJIN Angela

lector universitar, magistru

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

12.

BACIU-CAZACU Ala

lector universitar

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

Departamentul Drept

13.

DANDARA Liliana

Sef departament, conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

14.

OSOIANU Tudor

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

15.

CIBUC Lilia

Conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

16.

CATRINICI Luminita

Lector universitar, master în drept

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

17.

CUNICICA Eduard

Lector universitar, master în drept

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

18.

CECAN Lilia

Lector universitar, master în drept

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

19.

PLAMADEALA Andrian

Asistent universitar

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

20.

URSU Veaceslav

Conf. univ., doctor în drept

 

(022) 81-56-40

21.

MOCANU Elena

Lector universitar, doctor în drept, notar

 

(022) 81-56-40

22.

ZAHARIA Virginia

Lector universitar, doctor în drept

 

(022) 81-56-40

23.

TARANU Ludmila

Lector universitar, doctor în drept

 

(022) 81-56-40

24.

PASAT Octavian

Lector universitar, doctor în drept

 

(022) 81-56-40

 

 

Anul de studii

Sesiunea de reper

Sesiunea I

Sesiunea II

I

 

15.10-27.10.18

19.01-06.02.19

15.04-22.04.19

II, IV 
(DE, TMAP)

 

22.09-04.10.18

24.11-12.12.18

06.04-13.04.19

III

 

15.10-27.10.18

19.01-06.02.19

15.04-22.04.19

IV-V

 

22.09-04.10.18

24.11-02.12.18

20.05-26.05.2019-lecții de sinteză Examenele de licenţă - 27.05.18-16.06.19

(Soroca)

17.09-07.10.18

 

20.05-26.05.2019-lecții de sinteză 

a.IV-23.03-30.03.19

a.I-III-23.03-07.04.19

Contacte: 

Metodist Dorojneac Corina 

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program de lucru: 8.00 - 16.45

Telefon: (+373 22) 815-631

Pauză: 12.15 – 13.00

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle