jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea de profesionalizare Drept public

Scopul programului de master Dreptul Public constituie în formarea de competenţe în domeniul dreptului public, dezvoltarea personală şi profesională, acumularea cunoștințelor necesare pentru activitatea ulterioară.

Perspective profesionale de angajare în câmpul muncii

Absolvenţii programului de master Dreptul Public pot activa în calitate de:

avocat, procuror, registrator, executor judecătoresc, notar, ombudsman, jurisconsult, jurist principal, specialist în cadrul direcţiilor şi secţiilor juridice ale organelor administraţiei publice centrale şi locale, ale instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor publice şi private; cercetător în ştiinţe juridice, consultant prezidenţial;

judecător, judecător asistent, judecător-asistent al Curţii Constituţionale, secretar de stat, administratori sau manageri, specialist în domeniul dreptului public, şef direcţie, referent în aparatul Parlamentului, specialist în Centrul pentru drepturile omului, specialist în organizaţiile non-guvernamentale specializate în apărarea drepturilor omului, cadre pentru administraţia publică, funcționar public în funcții de execuție și de conducere, specialist în domeniul organizării activității administrative, specialist în domeniul relațiilor publice, specialist în domeniul organizării și prestării serviciilor publice, specialist în domeniul documentării administrative, specialist în domeniul planificării și asigurării metodologice a activității administrative;

coordonator, manager de proiecte, consilier, referent, expert în administrația publică, în probleme administrative, specialist principal, consultant în domeniul planificării, recrutării, selectării, şi angajării personalului în organele administraţiei publice, mediator, consilier de probaţiune, manager în instituţii de stat şi neguvernamentale, specialist în autorităţile publice centrale.

Durata programului  pentru absolvenții Facultăților de Drept: 3 semestre, cu obținerea titlului de master în drept.