jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea de profesionalizare Drept economic

Specializarea Drept economic, are menirea de a forma specialişti în diferite domenii ale economiei nationale: industrie, energetică, transport, agricultură, reprezintînd specialitatea de jurist-consult care oferă o viziune de ansamblu, cunoştinţe teoretice şi practice despre mecanismele funcţionării  dreptului economic.

Misiunea specialităţii drept economic este de a realiza o formare profesională iniţială eficientă în domeniu, prin orientarea spre rezolvarea de probleme în trei direcţii principale: drept economic, dreptul în afaceri, dreptul comerțului, turismului, creând premize sigure de integrare socio-profesională de succes a persoanelor specializate în drept economic în contextul sistemului de drept din Republica Moldova, precum şi posibilitatea realizării profesionale peste hotarele ţării.

Realizarea eficientă a obiectivelor specializării drept economic le permite absolvenţilor o integrare socio-profesională de succes. Deţinătorii diplomei de master în drept pot activa în cadrul instan­ţelor judecătoreşti, avo­caturii; juriști  ai instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor publice şi private; organizaţiilor non-guvernamentale de triere şi mediere a litigiilor economice; organizaţiilor guvernamentale inter­naţionale şi regionale, precum şi în oricare alte domenii care necesită pro­tejarea, supravegherea, respec­tarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor economice a persoa­nelor sau a valorilor ocrotite de lege.

Durata programului pentru absolvenții Facultăților de Drept: 3 semestre, cu obținerea titlului de master în drept.