jtemplate.ru - free extensions for joomla

 Specialitatea 0421.1 Drept

Tendinţele integraţioniste în spaţiul european şi necesitatea armonizării social-culturale a Republicii Moldova cu statele membre ale Uniunii Europene, ca şi dezvoltarea relaţiilor economice internaţionale, constituie încă un proces în desfăşurare. Toate acestea fac din jurist un element indispensabil pentru buna desfăşurare a relaţiilor stabilite între agenţii economici din diferite ţări sau între state. Juristul este specialistul în măsură să asigure stabilirea şi derularea acestor relaţii în condiţii de legalitate şi securitate juridică.
În acest context, specialitatea Drept urmăreşte realizarea următoarelor obiective principale:
formarea competenţelor profesionale ale absolventului în baza pregătirii teoretice şi practice în domeniul dreptului.
Formarea abilităţilor de cercetare în domeniul jurisprudenţei în baza componentei ştiinţifice;
Asigurarea condiţiilor de dezvoltare multilaterală a viitorului specialist, formarea poziţiei civice şi dimensiunii etice a personalităţii.
Actualmente, pe piaţa muncii există o cerere constantă în specialiști în domeniul dreptului, această tendință păstrându-se și în sistemul cooperației de consum. Reieşind din aceste considerente, necesităţile specialiştilor cu pregătire în sfera dreptului, atât la moment, precum şi pe viitor vor fi tot mai imperioase, dat fiind interesul sporit al specialiştilor-jurişti şi ponderea în creştere cunoştinţelor date pentru specialiştii în sfera dreptului.

Perspective referitor la amplasarea în câmpul muncii
Realizarea eficienta a obiectivelor specialităţii Drept le permite absolvenţilor o integrare socio-profesionala de succes. Deținătorii diplomei de drept licență în drept pot activa:
în cadrul instanţelor judecătoreşti, organelor procuraturii; avocaturii; Ministerului Justiţiei; Ministerul al Afacerilor Interne;
în cadrul Curţii Constituţionale; Agenției Servicii Publice;
în cadrul direcţiilor și secţiilor juridice ale autorităţilor administraţiei publice centrale si locale, ale instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor publice si private; aparatului Avocaţilor parlamentari;
în cadrul instituţiilor de expertiză judiciară; organizaţiilor non-guvernamentale de triere și mediere a litigiilor; organizaţiilor non-guvernamentale specializate în apărarea drepturilor omului; organizaţiilor guvernamentale internaţionale și regionale.
Prin gama largă a pregătirii care le este oferită, absolvenţii acestui program de studiu au posibilităţi de afirmare şi în domenii conexe cu cele juridice, cum sunt: publicistica, arhivistica, învăţământ juridic şi administrativ, mediere, iniţierea de afaceri şi funcţionari la instituţii bancare, , instituţii interne şi externe privind apărarea drepturilor omului, mediatori, instituţii de arbitraj comercial, consilieri şi experţi pe domeniul juridic la structurile parlamentare etc.

Planul de învățămînt specialitatea 0421.1 Drept

      • Anul I de studii
       Anul II de studii
       Anul III de studii
       Anul IV de studii  

Fișa disciplinei specialitatea 0421.1 Drept

Discipline prerechizit specialitatea 0421.1 Drept

Dosar informațional (Ghid pentru studenţi şi profesori) specialitatea 0421.1 Drept

Descarcă planul de studii pentru specialitatea "Drept"