jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea  Managementul relaţiilor economice internaţionale


Competenţe:

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:

 • să definească principale categorii caracteristice teoriei şi legităţilor de dezvoltare a economiei mondiale;
 • să identifice diverse metode şi tehnici de cunoaştere a mediul relaţiilor economice internaţionale;
 • să descrie mecanismele şi principiile stabilirii şi funcţionării relaţiilor economice internaţionale;
 • să dispună de o imagine clară şi sistemică despre procesele ample şi contradictorii de globalizare a economiei mondiale;
 • să explice evoluţia principalilor indicatori a activităţii economice externe;
 • să definească procesele şi interdependenţele care stau la baza relaţiilor economice externe;
 • să explice elementele de bază ale strategiilor de dezvoltare a economiei naţionale;
 • să identifice noile concepte ale economiei internaţionale, ale comerţului internaţional, ale cooperării economice internaţionale, ale integrării economice;
 • să prezinte procesele şi fenomenele economice, politice şi sociale la nivelul economiei mondiale prin prisma fenomenelor actuale de globalizare şi internaţionalizare;
 • să aplice metode, tehnici şi modele de elaborare a conceptelor privind planificarea şi prognozarea evoluţiei relaţiilor economice internaţionale. 

La nivel de aplicare:

 • să sistematizeze şi să prelucreze informaţia reprezentativă în domeniul relaţiilor economice internaţionaleş
 • să aprecieze evoluţia relaţiilor economice internaţionale în condiţii de incertitudine şi risc;
 • să utilizeze principiile gândirii economice la evaluarea corectă a oportunităţilor şi riscurilor în stabilirea relaţiilor economice externe;
 • să realizeze analize comparative a relaţiilor economice externe la nivel regional şi internaţional,
 • să interpreteze relaţiile de interdependenţă a economiilor mici şi mari deschise în sistemul relaţiilor economiei mondiale;
 • să aprecieze problemele cheie în procesele de integrare a economiei naţionale în economia mondială;
 • să stabilească direcţii, măsuri şi instrumente de soluţionare a problemelor întîlnize în procesul de integrare economică;
 • să determine strategii de integrare economică interstatală a Republicii Moldova (UE, CSI);
 • să utilizeze diferite metode de evaluare a activităţii economice externe a întreprinderii;
 • să adopte decizii în condiţii de incertitudine sau situaţii de risc la nivel managerial care ar duce la minimalizarea costurilor în activitatea economică externă a întreprinderii;
 • să aprecieze priorităţile întreprinderilor autohtone în circuitul economic internaţional pentru majorarea competitivităţii acestora;
 • să utilizeze profesionist cadrul conceptual şi metodologic modern a activităţii REI în condiţii de informare incompletă;
 • să emită judecăţi de valoare şi aprecieri critice constructive a legăturilor de colaborare cu zonele de frontieră a unor importante obiective economice;
 • să stabilească soluţii în situaţii incerte sau de tensiune diplomatică şi să identifice în timp adecvat soluţii privind riscurile economice;
 • să aplice în activitatea sa profesională experienţa diferitor manageri de talie internaţională cu o performanţă notorie.

La nivel de integrare:

 • să comunice şi să acţioneze eficient în echipă la descongestionarea blocajelor economice şi în situaţii de forţă majoră;
 • să aprecieze critic avantajele şi dezavantajele integrarii economiilor mici în sistemul economiei mondiale;
 • să ia decizii adecvate şi să se integreze în diverse grupuri de lucru întrunite pentru analize şi discuţii a problemelor mondoeconomice;
 • să planifice eficient activitatea proprie în activitatea profesională;
 • să comunice şi să apere opiniile proprii, să desprindă învăţăminte din experienţa şi activitatea practică.

La nivel de cercetare/ proiectare:

 • să integreze cunoştinţe din domenii noi sau interdisciplinare pentru a realiza analiza diagnostic a problemelor întâlnite pe bază de cercetare;
 • să propună soluţii, stabilite prin cercetare, la diverse probleme din mediul profesional;
 • să proiecteze realizarea diagnosticului managerial şi economic în cadrul întreprinderii;
 • să elaboreze un plan de afaceri în funcţie de priorităţile prestabilite;
 • să proiecteze măsuri strategice de a anticipare a situaţiilor de criză.

Specialistul în domeniul management şi relaţii economice internaţionale va fi pregătit pentru:

 • activitatea profesională în cadrul întreprinderilor cu activitate de import – export, ministere şi departamente, CCI şi filialele ei, zonele economice libere etc.;
 • activitatea în business-ul de consulting în domeniul REI;
 • activitatea de cercetare ştiinţifică şi continuare studiilor la doctorat. 

Posibilităţi de angajare:

Specialistul cu studii de masterat la specialitatea „Management şi relaţii economice internaţionale” poate activa în cadrul următoarelor unităţi:

 • întreprinderi şi unităţi economice cu activitate economică externă;
 • instituţii diplomatice;
 • companii transnaţionale şi corporaţii internaţionale;
 • instituţii financiar – bancare cu capital străin;
 • instituţii de cercetări ştiinţifice în domeniul economiei;
 • instituţii de învăţământ superior;
 • organizaţii non-guvernamentale, asociaţii;
 • instituţii instituţii de administrare publică centrale şi locale.

Posibilităţi de continuare a studiilor:

Absolvenţii cu diplomă de master la specialitatea „Management şi relaţii economice internaţionale” pot să-şi continue studiile la doctoratul de profil.  

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle