jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea  de profesionalizare - Managementul relaţiilor economice internaţionale


Obiectivele formării specialistului în domeniul Managementului relațiilor economice internaționale sunt determinate de pregătirea specialiștilor pentru a activa în domeniul sistemului economic real, relaţiilor economice externe, zone economice libere, aparatul ministerelor, vamă, sector privat, structuri economice internaţionale.

Economia mondială, gestiunea corporaţiilor internaţionale și a proiectelor investiţionale, comerţ internaţional, dezvoltarea sistemului informaţional, formarea și perfecţionarea mecanismelor de desfășurare a tranzacţiilor internaţionale, gestiunea riscurilor aferente afacerilor internaţionale, eficientizarea schimburilor comerciale etc. reprezintă pilonii de bază în formarea viitorilor specialiști în Managementul relațiilor economice internaționale, precum și arealul de angajare al acestora, pentru a fi competitivi pe piaţa muncii.

Accentul pe formarea profesională este specificat și în obiectivele strategice ale Uniunii Europene, anume îmbunătățirea calității și eficacității sistemelor de educație și formarea profesională, facilitarea accesului la educație și formarea profesională pentru toți membrii societății. Programul are menirea de a pregăti specialişti în domeniul Managementului relațiilor economice internaționale pentru angajarea în: întreprinderi cu activitate externă (publice, private, cu capital străin), instituţii financiare, ministere, agenţii şi instituţii guvernamentale, instituţii (organizaţii) economice internaţionale, organizaţii non-guvernamentale.

La nivel de întreprindere specialistul din domeniul Managementul relațiilor economice internaționale este cel care trebuie să asigure buna desfăşurare a activităţilor economice: să planifice activitatea economică externă, să gestioneze activitatea comercială, să propună tehnici de poziţionare a produselor pe pieţele externe, strategii de cooperare economică internaţională a întreprinderii şi să aducă propuneri în vederea îmbunătăţirii activităţilor întreprinderii.