jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea Administrarea businessului


Formarea specialiştilor în domeniul de formare profesională Administrarea businessului rezultă din poziţia pieţii în mediul macroeconomic, şi are drept scop asigurarea întreprinderilor de diverse tipuri, instituţiilor publice şi private atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional cu cadre calificative.

Programul de masterat Administrarea Businessului are la bază utilizarea conceptelor şi aplicaţiilor moderne în domeniul afacerilor. Programul implică valorificarea unui set de unităţi de curs care dezvoltă abilităţi manageriale de bază, precum şi, utilizarea adecvată a activităţilor de predare – învăţare – cercetare – evaluare.

La finalizarea studiilor masterandul va obţine următoarele competenţe:
■   Cunoștinţe teoretice și practice specializate, avansate în domeniul Business şi Administrare.
■   Capacităţi analitice cu privire la inovaţiile din domeniul Administrării businessului
■   Analiza critică a teoriilor, conceptelor și principiilor care stau la baza unui management modern
■   Dezvoltarea activităţii în conformitate cu legile și normele stabilite
■   Să demonstreze leadership în contexte de muncă sau de studiu care sunt necunoscute, complexe și imprevizibile și care solicită rezolvarea problemelor implicând mulţi factori care interacţionează
■   Să evalueze și să îmbunătăţească performanţa strategică a echipelor
■   Să contribuie la asigurarea cu resurse financiare și materiale a proiectelor
■   Să comunice eficient utilizând și tehnologiile informaţionale.
■   Să organizeze un sistem informaţional de securitate a businessului dinamic și eficient
■   Să organizeze cercetări în vederea fundamentării și creșterii gradului de precizie a deciziilor adoptate.

La finalizarea studiilor absolvenții pot activa în diferite domenii de activitate în calitate de: manager de instituţii, organizaţii și întreprinderi; manager compartiment specializat în diverse ramuri ale economiei; manager în servicii economico–financiare și de administraţie; manager în servicii de personal, pregătirea personalului și alte relaţii de muncă; manager compartimente de aprovizionare tehnico-materială; manager compartimente cercetare-dezvoltare; manager de întreprinderi mici în diverse ramuri ale economiei.
Programul se finalizează cu susţinerea publică a tezei de masterat, care reprezintă o sinteză a cunoştinţelor asimilate pe parcursul anilor de studii. După realizarea obiectivelor propuse de programul Administrarea Businessului şi susţinerea tezei de masterat, absolvenţilor se conferă titlul de Master în ştiinţe economice şi se eliberează Diploma de studii superioare de masterat, însoţită de Suplimentul la Diplomă.