jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea Management comercial

Fundamentul specializării Management comercial, ca subramură a managementului, are ca obiectiv studierea proceselor şi a relaţiilor de management din cadrul entităţilor comerciale, indiferent de formă de organizare a acestora, în scopul identificării sistemelor şi metodelor de conducere, în vederea creşterii eficienţei acestora şi tratează dezvoltarea societăţii comerciale ca pe un concept complex, ce prefigurează atât efortul decizional al conducerii unităţii privind formularea şi fixarea obiectivelor de bază pe termen lung, cât şi direcţiile, mijloacele, resursele şi metodele de implementare a acestora.

În urma parcurgerii programului de studiu Management comercial, absolvenții dobândesc capabilitățile necesare pentru a putea sprijini managerii în îmbunătățirea sistemului de management în domeniul comerțului al oricărui tip de organizație, croindu-și astfel o carieră de succes întemeiată pe cunoștințe și pe experiență.

Astfel, absolvenții pot ocupa posturi de: economist în managementul resurse umane, în logistică, în activitatea comercială, în cercetare-dezvoltare, în funcțiunea financiar-contabilă, în proiectare-reproiectare operațiuni și în organizarea proceselor.

De asemenea, pot acționa ca manager de proiect sau de produs în diverse domenii, analist sisteme de management, analist strategii, analist economico-financiar, consultant în management și organizare, formator-trainer în firme de consultanță managerială.