jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea de profesionalizare - Drept și activitate vamală

Acest program de master este unul indispensabil pentru piața muncii și economia națională întrucât absolvenții acestui program reprezintă o valoare la angajarea în câmpul muncii în cadrul organelor vamale, fiscale, Poliția de frontieră, aceștea fiind pregătiți aprofundat în acest domeniu.
Misiunea programului de master de profesionalizare la specializarea Drept şi activitate vamală este de a forma specialişti de înaltă calificare în domeniul activităţii vamale. Ei vor putea acorda asistenţă juridică în cadrul activităţilor legate de activitatea vamală, poliției de frontieră. Relaţia cu piaţa muncii este dictată de cererea societăţii în specialişti de înaltă calificare în domeniul dat.
Scopul programului de master constă în formarea de competențe în domeniul activității vamale, precum și formarea unui nucleu de cercetare, în care masteranzii în colaborare cu specialiștii în domeniu vor identifica prioritățile aplicării în practică a cunoștințelor acumulate.
Absolvenții programului de master Drept și activitate vamală sunt formați pentru a presta următoarele tipuri de actvități:

  • Specialiști în cadrul Serviciului vamal;
  • Specialiști în cadrul Serviciului fiscal;
  • Inspector / inspector superior în cadrul posturilor vamale/ administrației biroului vamal;
  • Inspector superior / inspector principal, Serviciul destinații vamale, Secția proceduri vamale;
  • Inspector / inspector superior / inspector principal în posturile vamale;
  • Inspectoratul General al Poliției de Frontieră/ Inspectori Poliția de frontieră;
  • Ofițeri ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.

Durata studiilor este de 1,5 ani (trei semestre) care prevăd acumularea a 90 credite transferabile, cu obținerea titlului de master în drept.