Facultatea DREPT

Decan CIBUC Liliana - dr., conf. univ.

tel: (+373 22) 815-631, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biroul 403/I

 Facultatea Management şi Drept a fost prima facultate creată în cadrul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova prin ordinul rectorului UCCM nr.14-p din 6 septembrie 1993 al cărei obiectiv primordial constă în pregătirea universitară a specialiştilor de înaltă calificare în economie şi drept pentru cooperaţia de consum şi economia naţională.

 Prin ordinul rectorului nr.36-p din 05.07.2017, facultatea Management și drept se redenumește în facultatea Business, administrare și drept, având în subordine Departamentul Drept și Departamentul Economie, administrare și turism.

 Misiunea facultăţii constă în prestarea serviciilor educaţionale de calitate în scopul pregătirii profesionale a specialiştilor competitivi pentru mediul de afaceri şi pentru cel din jurisprudenţă, formîndu-le şi dezvoltîndu-le competenţe profesionale, aptitudini şi abilităţi cu accent prioritar pe latură practică necesare unui traseu profesional, corespunzătoare necesităţilor societăţii, economiei naţionale şi cooperaţiei de consum şi actualizate permanent la condiţiile contemporane.

  Obiectivele generale ale facultăţii sunt:

  Ofertele educaţionale

Facultatea Business, administrare şi drept oferă posibilitatea formării şi dezvoltării profesionale în domeniile:

Studii  superioare de licenţă (ciclul I)

Studii  superioare de masterat (ciclul II)

Studii  de doctorat

  • 08.00.05 Economie şi management (în ramură sau domeniu de activitate)

DATE DE CONTACT FACULTATEA MANAGEMENT ȘI DREPT

 NR. D/O

NUME, PRENUME

FUNCȚIA, TITLU ȘTIINȚIFIC

E-MAIL

TELEFON

FACULTATEA BUSINESS, ADMINISTRARE ȘI DREPT

1.

CIBUC Liliana

Decan, conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-31

Departamentul Economie, administrare și turism

2.

ZAVAȚKI Tatiana

șef departament, conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

3.

MORARU Simion

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

     4. LAPUSINA Raisa                    conf. univ., dr.        This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

5.

HACINA Ludmila

lector universitar, magistru în relații economice internaționale

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

6.

BARAN Tatiana

lector universitar, magistru în științe economice

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

7.

LIVIȚCHI Oxana

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

8.

BACIU-CAZACU Ala

lect. univ.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-41

Departamentul Drept

9.

DANDARA Liliana

șef departament, conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

10.

COJOCARU Eugenia

prof.univ., dr., hab.

 

(022) 81-56-40

11.

ROMANDAȘ Nicolae

prof.univ., dr., hab.

 

(022) 81-56-40

12.

CIBUC Liliana

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

13.

OSOIANU Tudor

conf. univ., dr.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

14.

CECAN Lilia

lector universitar, master în drept

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

15.

PLAMADEALA Andrian

asistent universitar

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 81-56-40

16.

MOCANU Elena

lector universitar, doctor în drept, notar

 

(022) 81-56-40

17.

ZAHARIA Virginia

conf. univ., doctor în drept

 

(022) 81-56-40

18.

PLOP Alina

lector universitar, doctor în drept

 

(022) 81-56-40

19.

PASAT Octavian

lector universitar, doctor în drept

 

(022) 81-56-40

 

Contacte: 

Decan: Cibuc Liliana, conf. univ., dr.

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program de lucru: 8.00 - 16.45

Pauză: 12.15 – 13.00

Telefon: (+373 22) 815-631