jtemplate.ru - free extensions for joomla
  •                        

Facultatea Marketing şi merceologie


Decanul Facultăţii: dna MUŞTUC Svetlana, dr., conf. universitar

tel: (+373 22) 815-632, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

bir  301/1

 

Misiunea facultăţii Marketing şi merceologie este formarea şi dezvoltarea profesională a specialităţilor în conformitate cu necesităţile economiei naţionale şi a cooperaţiei de consum competenţi în problemele economiei de piaţă şi a integrării europene şi mondiale. Facultatea asigură pregatirea specialiştilor de calitate superioară în următoarele domenii: marketing merceologie şi expertiza mărfurilor, comerţ, turism, tehnologia şi managmentul alimentaţiei publice, achiziţii, tehnologia produselor alimentare. Studiile se desfăşoară  la secţia zi şi secţia cu frecvenţă redusă.Obiectivele de bază:

  • realizarea unor programe academice de calitate bazate pe performanţă şi excelenţă;
  • dezvoltarea cercetării ştiinţifice ca element de bază a performanţelor Facultăţii;
  • menţinerea şi dezvoltarea sistemului de manegment al calităţii în organizarea şi conducerea activităţilor în cadrul Facultăţii.

 

 Ofertele educaţionale: Studiii superioare de licenţă (ciclul I), durata studiilor 3 ani la secţia zi şi 4 ani la studii cu frecvenţă redusă;

Specializările de masterat  (Ciclul II)

Studii de doctorat  (Ciclul III)

  • Marketing şi logistică
  • Merceologia produselor alimentare
  • Merceologia materiei prime, a mărfurilor industriei textile şi industriei uşoare

Componenţă nominală a Consiliului facultăţii Marketing şi merceologie:

 1.1.Muştuc Svetlana - decan al facultăţii,conferenţiar universitar,dr.,preşedinte al Consiliului Facultăţii

1.2.Pituşcan Feodosie - şef.catedră Marketing, comerţ şi turism,conf.univ.,dr

1.3.Petrovici Sergiu - prof.univ.,dr.hab.,catedra Marketing, comerţ şi turism

1.4.Artiomov Laurenţia - şef catedră Merceologie,tehnologie şi expertiza mărfurilor, conf.univ.,dr

1.5.Maleca Tudor  - conf.univ.,dr .,catedra Merceologie,tehnologie şi expertiza mărfurilor

1.6.Sitnicenco Viorica - lector superior, catedra Marketing, comerţ şi turism

1.7.Cazacu Ala - lector superior, catedra Marketing, comerţ şi turism, preşedintele sindicatelor UCCM

1.8.Streţco Tatiana - asistent universitar , catedra Merceologie,tehnologie şi expertiza mărfurilor, secretar al Consiliului Facultăţii

1.9.Ţurcanu Svetlana - şef adjunct al Direcţiei Comerţ interior şi servicii, Ministerul Economiei al Republicii Moldova

1.10.Chihai Marcela - lector superior, catedra Merceologie,tehnologie şi expertiza mărfurilor

1.11.Tîltu Stela - studenta anului II,gr.3Mkl-1321

1.12. Condriuc Olga - studenta an.I,gr.3Mkl-1411, preşedinte al biroului de autodirijare a studenţilor facultăţii

1.13.Andrieş Iulia - studenta an.III,gr.3MC-1231, preşedinte al biroului sindical al studenţilor facultăţii


ORARUL LECŢIILOR/CONSULTAȚIILOR

ciclul II masterat, anul I, sem. I, a.u. 2015/2016

specializările:

Management şi marketing în turism, industrie hotelieră şi restauraţie,

Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice


Ziua, ora

Grupa 4Mg Mk TUR-1511m

Gr.4TMAP-1511m

 

Luni

 

I

1750-1910

Comunicarea interculturală

dr.conf.univ. E.Graur

Managementul restaurantelor şi serviciilor de catering l.univ.Grosu C.

II

1920-2040

Comunicarea interculturală

dr.conf.univ. E.Graur

Managementul restaurantelor şi serviciilor de catering l.univ.Grosu C.

 

 

 

 

Marţi

I

1750-1910

Economia şi managementul veniturilor în industria hotelieră

dr.conf.univ. C.Melinte

Managementul restaurantelor şi serviciilor de catering l.univ.Grosu C.

II

1920-2040

Economia şi managementul veniturilor în industria hotelieră

dr.conf.univ. C.Melinte

Managementul restaurantelor şi serviciilor de catering l.univ.Grosu C.

 

 

 

 

Miercuri

I

1750-1910

Turism durabil şi industrie hotelieră

F.Pituşcan

dr.conf.univ.

 

Stiluri alimentare şi gastronomie internaţională l.univ.Grosu C.

II

1920-2040

Turism durabil şi industrie hotelieră

dr.conf.univ. F.Pituşcan

Stiluri alimentare şi gastronomie internaţională l.univ.Grosu C.

 

 

 

 

Joi

I

1750-1910

Economia şi managementul veniturilor în industria hotelieră

dr.conf.univ. C.Melinte

Elaborarea şi design-ul produselor alimentare dr.conf.univ. Chiriţa E.

II

1920-2040

Economia şi managementul veniturilor în industria hotelieră

dr.conf.univ. C.Melinte

Elaborarea şi design-ul produselor alimentare dr.conf.univ. Chiriţa E.

 

 

 

VINERI

I

1750-1910

Turism durabil şi industrie hotelieră

dr.conf.univ. F.Pituşcan

Elaborarea şi design-ul produselor alimentare dr.conf.univ. Chiriţa E.

II

1920-2040

Turism durabil şi industrie hotelieră

dr.conf.univ. F.Pituşcan

Elaborarea şi design-ul produselor alimentare dr.conf.univ. Chiriţa E.

 

 

 

 

 

ORARUL LECŢIILOR/CONSULTAȚIILOR

la masterat, anul II, sem. I , a.u. 2015-2016

Facultatea Marketing şi Merceologie

 

Ziua, ora

4MkA-1421

4MkSI-1421

4TURI-1421

 

Luni

 

I

1750-1910

Business şi comerţ electronic

dr.hab.prof.univ.L.Şavga

Business şi comerţ electronic

dr.hab.prof.univ.L.Şavga

Gestiunea  proiectelor în turism dr.conf.univ. F.Pituşcan.

II

1920-2040

Business şi comerţ electronic

dr.hab.prof.univ.L.Şavga

Business şi comerţ electronic

dr.hab.prof.univ.L.Şavga

Gestiunea  proiectelor în turism dr.conf.univ. F.Pituşcan.

 

 

 

 

 

Marţi

I

1750-1910

Managementul afacerilor

dr.conf.univ. E.Graur

Managementul afacerilor

dr.conf.univ. E.Graur

Strategii şi politici de marketing în turism 

 dr.hab.prof.univ.S.Petrovici

II

1920-2040

Managementul afacerilor dr.conf.univ. E.Graur

Managementul afacerilor dr.conf.univ. E.Graur

Strategii şi politici de marketing în turism 

 dr.hab.prof.univ.S.Petrovici

 

 

 

 

 

Miercuri

I

1750-1910

Comunicarea integrată de marketing dr.conf.univ. F.Pituşcan.

Comunicarea integrată de marketing dr.conf.univ. F.Pituşcan.

Strategii şi politici de marketing în turism 

 dr.hab.prof.univ.S.Petrovici

II

1920-2040

Comunicarea integrată de marketing dr.conf.univ. F.Pituşcan.

Comunicarea integrată de marketing dr.conf.univ. F.Pituşcan.

Strategii şi politici de marketing în turism 

 dr.hab.prof.univ.S.Petrovici

 

 

 

 

 

Joi

I

1750-1910

Business şi comerţ electronic

dr.hab.prof.univ.L.Şavga

Business şi comerţ electronic

dr.hab.prof.univ.L.Şavga

Gestiunea  proiectelor în turism dr.conf.univ. F.Pituşcan.

II

1920-2040

Business şi comerţ electronic

dr.hab.prof.univ.L.Şavga

Business şi comerţ electronic

dr.hab.prof.univ.L.Şavga

Gestiunea  proiectelor în turism dr.conf.univ. F.Pituşcan.

 

 

 

 

VINERI

I

1750-1910

Managementul afacerilor dr.conf.univ. E.Graur

Managementul afacerilor dr.conf.univ. E.Graur

Gestiunea  proiectelor în turism dr.conf.univ. F.Pituşcan.

II

1920-2040

Managementul afacerilor dr.conf.univ. E.Graur

Managementul afacerilor

dr.conf.univ. E.Graur

Gestiunea  proiectelor în turism dr.conf.univ. F.Pituşcan.

 

 

 

 

 

 

Acordul de colaborare – în acţiune ! 

În ultimii ani catedra Marketing, comerţ şi turism a UCCM a încheiat mai multe Acorduri de colaborare cu agenţii economici din domeniul industriei, comerţului, alimentaţiei publice şi turismului. Scopul acestor acorduri de colaborare este de a perfecţiona procesul de învăţământ la specialităţile Turism şi Marketing şi logistică, de a integra în procesul didactic teoria şi practica avansată a agenţilor economici în domeniu. În baza acestor acorduri catedra poate organiza eficient procesul de formare profesională, în deosebi stagiile de practică.

Astfel, la 15 martie curent în incinta unuia din cele mai moderne hoteluri din ţară, „ARIA(SRL Vega-L) a fost inaugurată catedra delocalizată a UCCM - TURISM ŞI GESTIONARE HOTELIERĂ.

Cu ocaziainaugurării catedrei, în sala de conferinţe a hotelului a fost organizată o lecţie pentru studenţii specialităţii „Turism” cu tema: „Organizarea deservirii oaspeţilor în hotel”, prezentată de către Managerul general al hotelului dl. Lawrence Abboud, specialist de înaltă calificare, cu experienţă de peste 15 ani în administrarea hotelurilor în ţările din UE şi Asia Mijlocie. Studenţii au făcut cunoştinţă cu condiţiile de cazare, de alimentaţie şi agrement a oaspeţilor în hotel.

După finalizarea manifestaţiei studenţii şi-au exprimat profund mulţumirea faţă de conducerea hotelului pentru posibilitatea de a se familiariza cu procesul de prestare a serviciilor în cadrul hotelului.

Şeful catedrei dl Feodosie Pituşcan, doctor în economie, conferenţiar universitar a menţionat că în continuare studenţii vor fi implicaţi în activităţile realizate în cadrul hotelului: conferinţe, studii cu privire la cercetarea opiniei oaspeţilor şi la alte manifestări organizate la cadrul hotelului pentru a îmbunătăţi nivelul de pregătire practică a viitorilor specialişti în domeniul turismului şi serviciilor hoteliere.

      

Metodişti: Brînza Viorica 

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Program de lucru 8.15 - 18.00 

Telefon: (+373 0 22) 815-632 

Pauză: 12.15 – 13.00