jtemplate.ru - free extensions for joomla
 •                        

Facultatea Contabilitate şi informatică economică 

Facultatea Contabilitate şi Informatică Economică a fost fondată la 02 septembrie 1997. Scopul principal al formării facultăţii este asigurarea pregătirii calitative a specialiştilor de calificare superioară în domeniul contabilităţii, ciberneticii şi informaticii economice, finanţelor şi băncilor. Facultatea te ajută „să faci un capital pentru o viaţă întreagă prin materia însuşită şi trecută prin filiera propriului suflet şi a minţii, pentru a realiza un destin” (cum spunea şi Cioran) şi a te proiecta cu folos în spaţiul acelei realităţi în care te-ai pomenit.

 Decanul facultăţii  - Doamna Corina CUŞNIR, dr., conf. univ.

 Procesul didactic la facultate este organizat conform planurilor de învăţământ la specialităţile de profil, aprobate de Biroul Executiv al Moldcoop şi Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, curricula la disciplinele respective, aprobate în modul stabilit şi prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procesului didactic în cadrul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova (UCCM) cu aplicarea Sistemului Naţional de Credite de Studiu (S.N.C.S.).

Misiunea facultăţii este să ofere instruire de înaltă calitate, în scopul dezvoltării capacităţii intelectuale, a caracterului moral şi cunoştinţelor de specialitate ale studenţilor, ca premise esenţiale ale formării profesionale şi să dezvolte cercetare ştiinţifică de înalt nivel, în scopul răspândirii veritabilei culturi economice, a valorilor libertăţii economice şi a spiritului antreprenorial.

Obiectivele facultăţii rezidă în:

 • Formarea profesională a cadrelor cu studii superioare de licenţă la specialităţile: Contabilitate, Finanţe şi bănci, Cibernetică şi informatică economică, Informatică aplicată şi de masterat la specializările: Contabilitate în comerţ, Administrarea financiar-bancară şi Tehnologii informatice economice şi de programare moderne;
 • Promovarea investigaţiilor ştiinţifice în domeniul economic, implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în procesul didactic şi implicarea studenţilor în procesul de cercetare ştiinţifică;
 • Formarea spiritului de iniţiativă şi lucrului în echipă a tinerilor specialişti în scopul adaptării la condiţiile mediului de afaceri;
 • Formarea deprinderilor practice a viitorilor specialişti cu studii superioare universitare;
 • Asigurarea calităţii procesului didactic în cadrul sistemului de management al calităţii;
 • Promovarea tehnologiilor informatice moderne de instruire în procesul didactic;
 • Cultivarea normelor eticii profesionale.

Oferte educaţionale: Facultatea asigură pregătirea specialiştilor cu studii universitare de licenţă (ciclul I), termenii de studii fiind la secţia zi 3 ani, iar la secţia studii cu frecvenţă redusă – 4 ani, la  specialităţile:

364.1 Finanţe şi bănci (secţia zi şi studii cu frecvenţă redusă)

361.1 Contabilitate (secţia zi şi studii cu frecvenţă redusă)

368.1 Cibernetică şi informatică economică (secţia zi)

444.1 Informatică economică (secţia zi)

 

Specializările de masterat  (Ciclul II)

   Administrarea financiar-bancară

   Contabilitatea în comerţ

   Tehnologii informatice economice şi de programere

   Administrarea financiar-fiscală

   Administrarea sistemului bancar

   Bănci şi asigurări


  

 

Studii de doctorat (Ciclul III)

 • 522.01 Finanţe
 • 522.02 Contabilitate; audit; analiză ecoconomică
 • 523.01 Cibernetica şi informatică economică
 

Activitatea de instruire la specialităţile de profil ale facultăţii este promovată de 3 catedre:

1. Catedra Contabilitate şi audit (şef catedră – conf.univ,. dr. S. Căpăţînă);

2. Catedra Finanţe şi bănci (şef catedră – prof.univ., dr. Elena Fuior);

3. Catedra Discipline exacte şi generale (şef catedră – prof.univ., dr. Seiciuc Vladislav).

 

Anul de studii

Sesiunea de reper

Sesiunea I

Sesiunea II

I

 

01.10.16-15.10.16

09.01.17-27.01.17

29.04.17-06.05.17

II, IV 
(DE, TMAP)

 

10.09.16-22.09.16

25.11.16-13.12.16

01.04.17-08.04.17

III

 

01.10.16-15.10.16

09.01.17-27.01.17

29.04.17-06.05.17

IV-V

 

10.09.16-22.09.16

25.11.16-02.12.16

15.05-19.05.2017-lecții de sinteză Examenele de licenţă - 22.05.17-11.06.17

I-IV

(Soroca)

10.09.16-04.10.16

Sesiunea II

a.IV-25.03.17-02.04.17

a.I-III-29.03-13.04.17

15.05-19.05.2017-lecții de sinteză Examenele de licenţă - 22.05.17-11.06.17

 


Contacte: 

  Metodist-secretar Natalia Chibercea-Pazurati 

  Biroul 401, bloc II

  e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Program de lucru: 8.00 - 16.45

  Telefon: (+373 22) 815-630

  Pauză: 12.15 – 13.00