jtemplate.ru - free extensions for joomla
Departamentul Marketing, Merceologie și Tehnologii alimentare


pituscan


PITUŞCAN  Feodosie - dr. în economie, conf. univ.,  şef departament

 

tel: (+373 22) 815-645, e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Feodosie Pituşcan, doctor în ştiinţe economice din anul 2002, conferenţiar universitar, decan al Facultăţii Marketing şi merceologie în anii 2001-2010, şef al Catedrei Marketing, comerţ şi turism în anii 2010-2017, şef al Departamentului Marketing, merceologie şi tehnologii alimentare din anul 2017.

Specialist în marketing, publicitate comercială, economie şi tehnologia comerţului. A efectuat stagii de perfecţionare în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, ASEM, UTM şi în universităţi din afara ţării: Universitatea G.Bacovia din Bacău, România, Universitatea cooperatistă din Moscova, la întreprinderile comerciale ale cooperaţiei de consum din Străşeni, Floreşti şi întreprinderea Vega-L SRL.

A publicat 45 de lucrări şi articole ştiinţifice în ţară şi peste hotare cu un volum de peste 65 c.a. Este conducător al tezelor de licenţă, de master şi de doctor la specialitatea ştiinţifică 521.04 Marketing şi logistică, membru al Seminarului Ştiinţific de profil pe lângă UCCM la specialitatea Marketing şi logistică.

Departamentul Marketing, Merceologie şi Tehnologii alimentare este fondat prin ordinul rectorului UCCM la 05.07.2017 în baza a două catedre: Marketing, Comerţ şi Turism (fondată în anul 1993) şi Merceologie, Tehnologie şi expertiza mărfurilor (fondată în anul 1993).
Departamentul este responsabil de pregătirea specialiştilor de calificare superioară la următoarele specialităţi şi specializări:

     La ciclul I, de licenţă, specialităţile:

    1. 0414.1 Marketing şi logistică,

    2. 0419.1 Merceologie şi comerţ;

    3. 0721.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice

    La ciclul II, masterat, pregătirea specialiştilor la următoarele specializări:

    1. Marketing strategic şi internaţional

    2. Merceologia şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală

    3. Tehnologia produselor alimentaţiei publice.

   La ciclul III, doctorat, la specialităţile ştiinţifice:

    1. 521.04 Marketing şi logistică

    2. 272.01 Merceologie şi expertiza mărfurilor alimentare

Departamentul se implică activ în formarea continuă a lucrătorilor din întreprinderile cooperaţiei de consum.

Componenţa departamentului

 

 

 

Nr. d/o

Nume, prenume profesor

Gradul ştiinţific şi didactic

Disciplinele predate

1

Pituşcan Feodosie

 Conferenţiar universitar, doctor

Șef departament

Organizarea şi tehnologia comerţului, Baza-material tehnică, Introducere în specialitate, Cercetări de marketing, Marketing 

2

Şavga Larisa

 Profesor universitar, doctor habilitat, Rector UCCM

Bazele e-comerţului, Cybemarketing, E-marketing, Managementul proiectelor

3

Muştuc Svetlana

Conferenţiar universitar, doctor

Marketing, Marketing I şi II, Comportamentul consumator, Conc.compet., Marketing industrial, Marketingul micii afaceri, Marketingul serviciilor

4

Maleca Tudor

Conferenţiar universitar, doctor

Merceologia produselor lactate, din ouă şi a grăsimilor, Managementul calităţii şi sortimentul produselor alimentaţiei publice

5

Artiomov Laurenția

Conferenţiar universitar, doctor

Microbiologia generala, Microbiologia produselor alimentare, Bazele nutriţiei şi alimentaţiei, Igiena şi sanitaria în UAP, Toxicologia şi inofensivitatea produselor alimentare, Protecţia muncii

6

Cobirman Galina

Lector universitar

Bazele teoretice ale merceologiei, Merceologia produselor de menire socio-culturală, Merceologia mărfurilor nealimentare, Merceologia articolelor vestimentare

7

Sitnicenco Viorica

Lector universitar

Organizarea şi tehnologia comerţului, Bazele logisticii, Logistica în ramuri de activitate, Marketing, Expoziţii şi iarmaroace

8

Strețco Tatiana

Lector universitar

Șef de laborator

Bazele teoretice ale TPAP,  Organizarea deservirii turiștilor în unităţile de restaurație, Tehnologia produselor alimentaţiei publice (I,II), Utilaj tehnologic, Organizarea deservirii în UAP, Tehnologia produselor de cofetărie

9

Rotari Elena

Lector universitar

Bazele construcţiei şi amenajării UAP, Operații unitare în industria alimentară, Automatizarea proceselor tehnologice

10

Guțu Tamara

Lector universitar

Merceologia grăsimilor, produselor lactate și de ouă, Merceologia produselor din carne și pește, Merceologia comercială a mărfurilor alimentare, Merceologia produselor pomilegumicole şi gustative

11

Negru Maria

Șef laborator

 

 

ACTIVITATEA DE CERCETARE INOVARE
a departamentului Marketing, Merceologie şi Tehnologii alimentare
în sem. I, a.u.2018-2019

    
Articole în culegeri naţionale / internaţionale
1.    ARTIOMOV, L. Nanotehnologiile alimentare în contextul siguranţei consumatorului. În: Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluziva a cooperativelor: teorie, practică, perspective. Conf. şt.-pract. intern. din 13-14 septembrie 2018. – Ch.: INCE, Vol.2, 2018. – p. 51-59. ISBN 978-9975-3272-7-5.
2.    ARTIOMOV, L. Rolul inteligenţei emoţionale în activitatea profesională. În: Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluziva a cooperativelor: teorie, practică, perspective. Conf. şt.-pract. intern. din 13-14 septembrie 2018. – Ch.: INCE, Vol.2, 2018. – p. 212-216. ISBN 978-9975-3272-7-5.
3.    COBIRMAN, G.; FEDORCIUCOVA, S. Caracteristica uleiurilor naturale cu proprietăţí biologic active utilizate în produse cosmetice. În: Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluziva a cooperativelor: teorie, practică, perspective. Conf. şt.-pract. intern. din 13-14 septembrie 2018. – Ch.: INCE, Vol.2, 2018. – p. 151-158. ISBN 978-9975-3272-7-5.
4.    PETROVICI, S. Posibilităţile asigurării şi sporirii competitivităţii întreprinderilor în cooperaţia de consum. În: Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluziva a cooperativelor: teorie, practică, perspective. Conf. şt.-pract. intern. din 13-14 septembrie 2018. – Ch.: INCE, Vol.1, 2018. – p. 64-67. ISBN 978-9975-3272-6-8.
5.    PETROVICI, S.; MUŞTUC, S. Posibilităţi de utilizare a conceptelor cheie pentru evaluarea aspectelor de concurenţă în sectorul comerţului interior în Republica Moldova. În: Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluziva a cooperativelor: teorie, practică, perspective. Conf. şt.-pract. intern. din 13-14 septembrie 2018. – Ch.: INCE, Vol.2, 2018. – p. 102-107. ISBN 978-9975-3272-7-5.
6.    PITUŞCAN, F. Modernizarea comerţului interior – factor important în sporirea calităţii deservirii consumatorilor. În: Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluziva a cooperativelor: teorie, practică, perspective. Conf. şt.-pract. intern. din 13-14 septembrie 2018. – Ch.: INCE, Vol.2, 2018. – p. 18-25. ISBN 978-9975-3272-7-5.
7.    СЕМАК, Б.; ШАВГА, Л. Приоритеты развития двухстороннего экономического сотрудничества предприятий потребительской кооперации Украины и Молдовы. În: Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluziva a cooperativelor: teorie, practică, perspective. Conf. şt.-pract. intern. din 13-14 septembrie 2018. – Ch.: INCE, Vol.1, 2018. – p. 51-52. ISBN 978-9975-3272-6-8.
8.    SIMION, C-P.; VERBONCU, I.; ŞAVGA, L. Project Portfolio Management in Romanian R&D Organizations.  În: 32nd IBIMA Conference. Conf. şt. intern. din 15-16 November 2018. Spain: Seville 2018.  ISBN 978-0-9998551-1-9.
9.    STREŢCO, T. Influenţa alimentaţiei şi tratamentului naturist în cazul persoanelor cu afecţiuni ale glandei tiroide. În: Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluziva a cooperativelor: teorie, practică, perspective. Conf. şt.-pract. intern. din 13-14 septembrie 2018. – Ch.: INCE, Vol.2, 2018. – p. 165-168. ISBN 978-9975-3272-7-5.
10.    ŞAVGA, L. Cooperatives-Present and Perspectives. În: 12th International Management Conference Management Perspectives In The Digital Era. Conf. şt.  intern. din 1-2 November, 2018. – BucureŞti: ASE.  http://conferinta.management.ase.ro/
11.    ŞAVGA, L.; PORCESCU, S. Rolul universităţilor în proiectarea şi implementarea strategiilor de specializare inteligentă şi în dezvoltarea economică bazată pe inovare. În: Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluziva a cooperativelor: teorie, practică, perspective. Conf. şt.-pract. intern. din 13-14 septembrie 2018. – Ch.: INCE, Vol.2, 2018. – p. 184-189. ISBN 978-9975-3272-7-5.
12.    ŞAVGA, L. Analiza tendinţelor de dezvoltare a cooperativelor în comunitatea europeană. În: CreŞterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate, ediţia a XIII-a. Conf. şt.-pract. intern. din 11-12 octombrie 2018. – Ch.: INCE, Vol.1, 2018. – p. 57-64. ISBN 978-9975-3202-8-3.
13.    VERBONCU, I.; ŞAVGA, L. Model integrat de eficientizare managerială a organizaţiei. În: CreŞterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate, ediţia a XIII-a. Conf. şt.-pract. intern. din 11-12 octombrie 2018. – Ch.: INCE, Vol.1, 2018. – p. 22-26. ISBN 978-9975-3202-8-3.

Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri naţionale / internaţionale
14.    SAVGA, L.; PORCESCU, S. Smart Specialisation - an Innovative Approach to the Economic Transformation of the Republic of Moldova and the Role of the Universities in this Process. În: Bulgaria of the regions. Conf. şt. intern. din 19-21 October 2018. Plovdiv, Bulgaria. p. 30. ISBN 978-619-203-231-9 (on-line).

Participări la congrese, conferinţe, simpozioane internaţionale
15.    ШАВГА, Л.А. Современные вызовы и новые подходы к развитию кооперативного образования. В: Чаяновские чтения – 2018 «Современная кооперация в системе целей устойчивого развития». Межд. науч.- практ. конф. от 8-9 ноября 2018 г. – Москва.
16.    ШАВГА, Л.А.; СИТНИЧЕНКО, В.Ф. Современное состояние, проблемы  и стратегические направления развития потребительской кооперации Республики Молдова. В: Чаяновские чтения – 2018 «Современная кооперация в системе целей устойчивого развития». Межд. науч.- практ. конф. от 8-9 ноября 2018 г. – Москва.
17.    ШАВГА, Л.А. Качество высшего образования: проблемы и улучшения. В: Качество высшего  образования: компетентностный подход в подготовке современного специалиста. XLІІІ Межд. науч. - метод. конф. от 14 - 15 ноября 2018 г. – Полтава.

***

Participare în proiecte de cercetare (obţinute prin concurs, de transfer tehnologic, la iniţiativă ş.a.).
Rezultatele obţinute
Proiecte instituţionale de cercetare:

1. Proiect ştiinţific instituţional de cercetare aplicativă „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european”, codul proiectului 15.817.06.28 A, perioada de implementare 2015-2018. Director de proiect.
În cadrul proiectului enunţat în calitate de cercetători şi membri a grupului de proiect participă: Şavga L., Maleca T., Muştuc S., Pituşcan F., Sitnicenco V. G.Cobirman

***

Relevanţa şi impactul rezultatelor cercetărilor

La momentul actual profesorii implicaţi în proiect realizează cercetări privind:
- reglementarea activităţii de comerţ, organizarea şi gestiunea relaţiilor comerciale în cadrul european;
- practicile europene de asigurare a mediului concurenţial echitabil pe piaţa de bunuri şi servicii;
- provocările comerţul interior din perspectiva integrării europene.

***

Rezultatele studiilor de doctorat la specialităţile de profilul departamentului

Departamentul a organizat susţinerea la seminarul de profil a tezei de doctorat a dlui Mîrza S. în luna noiembrie 2017. În calitate de recenzenţi au fost: dna S.Muştuc, dr., conf.univ., dna S.Gangan dr., conf.univ. (UASM). Teza a fost aprobată cu unele recomandări care urmează să fie perfectate după ce se va prezenta spre pentru susţinere la Seminarul ştiinţific.
În calitate de competitori la departament activează dna Sitnicenco V.

***

Antrenarea în activităţi de expertiză ştiinţifică, elaborarea şi avizarea actelor legislativ-normative ş.a.

Şavga Larisa:

1. Membru al comisiei de Experţi CNAA.

2. Membru al comisiei de ramură pentru consultări şi negocieri în domeniul comerţului interior (instituită de Ministerul Economiei).

3. Membru al Asambleei Generale a AŞM.

Pituşcan Feodosie:

1. Membru al comisiei de acreditare ANACEC

***

Aprecierea naţională şi internaţională a activităţii ştiinţifice
Şavga L. Membru al colegiului de redacţie al unei reviste:

1. Revista Research on Trade Management and Economic Development, redactor-şef, UCCM, Chişinău, Republica Moldova http://jrtmed.uccm.md/index.php/ro/consiliul-editorial

2. Revista Economy Transdisciplinarity Cognition, Bacău, România, membru Colegiul de redacţie, http://etc.ugb.ro/editorial-board

3. Revista Management Comparat Internaţional (Review of International Comparative Management), Bucureşti, România, membru Colegiul de redacţie, http://www.rmci.ase.ro/

4. Журнал Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики, membru Colegiul de redacţie http://www.ruc.su/science/publications/nauchno_teoreticheskiy_zhurnal/

5. Revista Economie şi Sociologie, Institutul Naţional de Cercetări Economice, membru Colegiul de redacţie
https://ince.md/uploads/files/1497860514_economie-si-sociologie-nr-4-2016.pdf

6. Международный научно-теоретический журнал Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права, membru Colegiul de redacţie http://vestnik.bukep.ru/

***

Asistenţă şi consultanţă ştiinţifică oferite agenţilor economici

1. Şavga Larisa, Membru al Biroului Executiv Moldcoop.

2. Şavga L., Pituşcan F.: Elaborarea Proiectelor de modernizare a magazinelor conform standardelor CoopPrus şi CoopPrim pentru cooperativa Universalcoop Leova. (Contract de acordare a serviciilor de proiectare)

3. Şavga L. Expert invitat: Joint Research Center of EU/ Centrul de Cercetări comune a Comisiei Europene, Seville, Spania
„Smart Specialization and Strategy formation in UE: enlargement and associated countries” (1st meeting), Seville, Spania, 23-27 ianuarie 2017.
„Mapping for Smart Specialization” (2nd meeting), 3-5 iulie 2017, Belgrad, Serbia

Profesorii departamentului sunt implicaţi în implementarea proiectului de cercetări ştiinţifice aplicative „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a R.M. în spaţiul comunitar european” codul proiectului 15.817.06.28A).

În calitate de consultanţă ştiinţifică din partea profesorilor departamentului au beneficiat un şir de întreprinderi, inclusiv: Vega-L SRL, Moldretail Grup SRL, Viorica Cosmetic SA, Consumcoop Căzăneşti, etc.

***

Participarea în activitatea Consiliilor ştiinţifice specializate, seminarele ştiinţifice în calitate  de referent ştiinţific

1. Şavga Larisa: Membru al comisiei de experţi CNAA.

2. Petrovici Sergiu: Membru al Consiliului Ştiinţific la specialitatea Marketing şi logistică.

3. Muştuc Svetlana: Membru al Consiliului Ştiinţific la specialitatea Marketing şi logistică.

4. Pituşcan Feodosie. Membru al Consiliului Ştiinţific la specialitatea Marketing şi logistică.

Formare/Seminare/Training

Pituşcan F. Programul de perfecţionare profesională „Un secol de capital românesc în Europa şi metamarfozele sale în era informaţională”, Universitatea „UGB”, Bacău, România, 07-11.05.2018

***

Acţiuni de diseminare a rezultatelor cercetărilor

Profesorii departamentului (Şavga L., Pituşcan F., Muştuc S., Maleca T.) au ţinut prelegeri la cursurile de formare continuă pentru specialiştii din sistemul cooperaţiei de consum realizate în cadrul UCCM

- Şefi de magazine/merceologi (2017);

- Directori de întreprinderi Moldcoop (2018);

2. Rezultatele cercetărilor sunt diseminate prin elaborarea tezelor de licenţă şi de master. 

 

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle