jtemplate.ru - free extensions for joomla

În perioada 01.04.2019 – 05.04.2019 s-a desfășurat săptămâna Departamentului "Contabilitate, Finanţe şi bănci", în cadrul căreia în colaborare cu Biblioteca Științifică au fost iniţiate următoarele măsuri organizatorice.

Săptămâna s-a deschis cu lecția publică cu genericul “La ce atragi atenția când contractezi un credit” prezentată de către expertul Băncii Naționale a Moldovei Olga Rusu, atât pentru grupa cu studii în limba română, cât și în limba rusă;

Cu prilejul săptămânii Departamentului s-a desfăşurat ora educativă cu genericul Adevărul despre droguri”,  campanie de informare și sensibilizare a tinerilor „Eu iubesc viața, spun drogurilor NU!”. Lecția a fost ținută de Lidia Dubin, Asociația obșteasca ”Centrul de eficacitate a personalității TETA”;

Lansarea publicației „Finanțele întreprinderii. Teste și probleme”a avut loc nemijlocit de către autori: dna Elena FUIOR, prof. univ., doctor și dna Tatiana SANDUȚA, conf. univ., doctor. Obiectivul acestei lucrări tinde la cunoașterea metodelor, tehnicilor și instrumentelor folosite pentru fundamentarea deciziilor financiare, utilizarea sistemului de indicatori relevanți în alocarea eficientă a capitalului entității economice. Lucrarea prezintă un suport practic de documentare a materialului teoretic pentru studenți din domeniul financiar și cuprinde cele mai importante subiecte privind procurarea, plasarea și utilizarea capitalului.