jtemplate.ru - free extensions for joomla

Vizita de studiu la Universitatea Turku din Finlanda

În cadrul proiectului COMPASS - TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA (nr. ref. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP) a fost organizată și realizată o vizită de studiu la Universitatea din Turku (UTU), Finlanda în perioada 11-15 octombrie 2021 la care au participat și reprezentanți ai Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova UCCM: Larisa Șavga – rector, Tatiana Zavațki, șefa departamentului Contabilitate, finanţe şi bănci, Oxana Livițchi, conf. univ., dr., departamentul Business, marketing și turism.

La vizita de studiu au participat 23 de cadre didactico-științifice, inclusiv rectorii a trei universități:

Grigore Belostecinic - rector al Academiei de Studii Economice din Moldova, președinte al Consiliului rectorilor;

Larisa Șavga - rector al Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova;

Victoria Melnic - rector al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Reprezentanții delegației UCCM, în parteneriat cu alți membri ai Consorțiului COMPASS, au participat la diverse activități care vizează familiarizarea cu LLL la UTU, prezentarea strategiei universitare în domeniul LLL, familiarizarea cu legislația modelelor LLL (universitate deschisă, educație continuă, educație de specialitate), cu documentele cheie de politică organizațională privind LLL și de dezvoltare a planurilor de acțiuni pentru implementarea strategiilor LLL și sesiuni de răspunsuri la întrebări interactive.

Universitățile partenere din Moldova au prezentat modelele de organizarea a LLL în universități, planurile de acțiuni în domeniul LLL cu titluri, roluri, sarcini, persoane responsabile, interval de timp de realizare și indicatori concreți de realizare.

Prezentările realizate de universitatea-gazdă au fost combinate cu activități interactive și sesiuni de întrebări și răspunsuri. Programul oferit de către colegii de la UTU a corespuns intereselor instituționale în vederea dezvoltării conceptului LLL în universitatea noastră.