jtemplate.ru - free extensions for joomla

Stimaţi membri ai Cooperaţiei de Consum,

Ziua Internațională a Cooperației marchează un moment de referință în peisajul aniversărilor anuale ale țării noastre.

Sărbătoarea profesională a cooperatorilor oferă prilejul de a adresa tuturor lucrătorilor din ramură, alese cuvinte de  mulţumire pentru munca sârguincioasă, contribuţiile substanţiale pe care întreprinderile cooperatiste le aduc în dezvoltarea socio-economică, în special în eradicarea sărăciei, generarea de locuri de muncă şi integrarea socială şi devotamentul de care dau dovadă la dezvoltarea Cooperaţiei de Consum.