jtemplate.ru - free extensions for joomla

În primele zile de vară Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Moldova găzduiește înaltul oaspete, Domnul Ariel Guarco, Președinte al Alianței Cooperatiste Internaționale.
Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Moldova este membru al Alianței Cooperatiste Internaționale, care asociază 313 organizații cooperatiste din 109 țări, reprezentând peste 1, 2 miliarde de persoane din întreaga lume (10% din numărul total de angajați din lume). În 2017 la Asambleia Generală a cooperativelor, care a avut loc în Cuala Lumpur (Malayzia), membrii Alianței Cooperatiste Internaționale l-au ales în calitate de Președinte al acestei Alianțe pe D-l ARIEL GUARCO. D-lui este un lider al mișcării cooperatiste în țara sa, Argentina, și a construit un puternic fundament al mișcării cooperatiste pe continentul American și în întreaga lume.
În perioada vizitei de lucru, D-l Ariel Guarco și D-l Vasile Carauș, președinte al Biroului Executiv al Moldcoop vor avea o întâlnire distinctă cu reprezentanții cooperativelor de consum din țară (reprezentanți ai organelor de conducere, angajați, cooperatori) la Palatul Republicii.

La 4 iunie D-lor se vor întâlni cu comunitatea academică a Consorțiului Educațional-Științific al MOLDCOOP și vor vizita infrastructura academică. Sunt așteptați la această manifestare cadrele didactice, elevii, studenții, colaboratorii Universității, Colegiului Cooperatist, Centrului de Excelență în Administrarea Afacerilor.
Consorțiul educațional-științific îi spune înaltului sol al mișcării cooperatiste „BUN SOSIT” și suntem încrezuți că cooperativele privesc cu speranță spre viitor și ne vor ajuta să construim o lume mai bună.