jtemplate.ru - free extensions for joomla

 

Întâlnirea a început cu un cuvânt de deschidere a D-lui Vasile Carauș, Președinte al Biroului Executiv Moldcoop, prin care a fost prezentat înaltul oaspete, contribuția personală a Dumnealui și rolul Alianței Cooperatiste Internaționale în dezvoltarea mișcării cooperatiste în lume.La 4 iunie, întreaga comunitate academică (cadrele didactice, elevii, studenții, colaboratorii) a Consorțiului educațional - științific al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum din Moldova agăzduit înaltul oaspete, pe Domnul ARIEL GUARCO, Președinte al Alianței Cooperatiste Internaționale, care a avut o vizită de lucru în Republica Moldova.

D-na Larisa Șavga, președinte al Consorțiului Educațional Științific, rector UCCM, a ținut un discurs privind esența sistemului educațional al cooperației de consum din Moldova, prezentând în deosebi Universitatea, Colegiul Cooperatist, Centrul de excelență în Administrarea Afacerilor. Fiecare componentă a Consorțiului Educațional Stiințific a fost prezentată din perspectiva viitorului.

Apoi a urmat prezentarea făcută de D-l Ariel Guarco, care s-a referit la contribuția cooperativelor de a face o lume mai bună, și aportul lor de a perfecta relațiile cooperatorilor și implementarea principiilor fundamentale ale cooperației mondiale. Au urmat multiple întrebări ale studenților, profesorilor, schimb de opinii.

În semn de recunoștință D-na Larisa Șavga, rector al UCCM, i-a înmânat înalta distincție universitară – Titlul Onorific de „Membru de Onoare al Comunității Academice a UCCM” pentru înaltă apeciere și contribuție la dezvoltarea mișcării cooperatiste la nivel global, promovarea principiilor și valorilor cooperatiste, susținerea educației și a cercetării în domeniul cooperativelor, colaborarea cu tinerii. Decizia a fost aprobată de Senatul Universității, proces verbal nr. 6 din 23 aprilie 2019.

Înaltul oaspete, la rândul său, a mulțumit cu pioșenie pentru aprecierea Senatului, dialogul sincer al publicului, atitudinea atașată și interesul deosebit față de mișcarea cooperatistă. Dumnealui și-a exprimat încrederea că cooperativele vor construi o lume mai bună.