jtemplate.ru - free extensions for joomla

Săptămâna Memoriei Holocaustului


În perioada 24-30 ianuarie se desfășoară Săptămâna Memoriei Holocaustului, iar pe 27 ianuarie este consemnată Ziua Internațională de comemorare a victimelor Holocaustului.

Aceste evenimente în republică, precum și în cadrul universității, sunt marcate cu acțiuni care vin să sensibilizeze tinerii privind importanța promovării toleranței interetnice, a dialogului intercultural, a prevenirii și combaterii rasismului, antisemitismului. În Biblioteca Științifică, la facultăți, în grupele academice au avut loc mese rotunde, ateliere de discuții, vizite virtuale în muzeele Holocaustului, prezentări de carte, vizionări de filme documentare.

Astăzi responsabilitatea noastră morală, a tuturor, este să conștientizăm această tragedie fără precedent în istorie și să educăm tinerii în spiritul valorilor umaniste, al drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al toleranței și nediscriminării, combaterii antisemitismului și altor forme de xenofobie.