jtemplate.ru - free extensions for joomla

Implementarea proiectului Erasmus+ WBL4JOB – în progres

La 1 iunie 2021, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM) fiind reprezentată de prof. univ., dr. hab. Larisa Șavga, rector și conf. univ. Tatiana Zavațki, șef departament Contabilitate, finanțe și bănci au participat la ședința Consiliului de Conducere a Proiectului Erasmus+ Project “Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB), care este axat pe dezvoltarea și implementarea învățământului dual în sistemul învățământului superior (www.wbl4job.com). UCCM este partener în realizarea acestui proiect internațional.

În cadrul ședinței au fost trecute în revistă progresele înregistrate în cadrul proiectului, a fost prezentată Analiza de constatare a faptelor în domeniul educației bazate pe dezvoltarea abilităților practice ale studenților, care a fost efectuată de Universitățile partenere din Republica Moldova (Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova și Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți).

Experții europeni au apreciat studiul realizat și au prezentat experiența universităților din Spania, Franța, Estonia în domeniu.

 În cadrul ședinței au fost planificate acțiunile viitoare în cadrul proiectului.