jtemplate.ru - free extensions for joomla

Institutul Național de Cercetări Economice la 75 de ani în serviciul societății

La mijlocul ultimii luni de toamnă Institutul Național de Cercetări Economice (INCE ), un partener de încredere al UCCM, și-a sărbătorit aniversarea de 75 de ani de cercetare performantă în serviciul societății. Bilanțul activității sale s-a manifestat prin desfășurarea Conferinței Internaționale Științifico-practice Creșterea economică în condițiile globalizării”, ediția a XV-a.

Conferința a prezentat o oportunitate pentru comunitatea științifică din țară, cei de peste hotare, inclusiv și colaboratorilor UCCM, să-și împărtășească realizările recente și să facă schimb de opinii și să argumenteze politicile în contextul provocărilor actuale la nivel global și național.

La sesiunea plenară a Conferinței și-au prezentat mesaje de felicitare, aprecieri și opinii: domnul Alexandru Stratan, membru corespondent al AȘM, profesor, Director INCE, dl Ion Tighineanu, academician, Președinte al Academiei de Științe din Moldova, dl Sergiu Gaibu, Ministru al Economiei Republicii Moldova, dna Cazacu Adriana, Secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării, dl Lucian-Liviu Albu, academician, Directorul Institutului de Previziuni Economice din România, dl Vasile Gurschi, doctor în economie, Institutul de Științe Economice din Belarusi, dl Emil Dînga, dr., profesor, Academia de Științe din România.

În continuare Conferința și-a prelungit lucrările în 5 sesiuni paralele, în cadrul cărora și-au prezentat rezultatele cercetărilor în domeniul socio-economic, cercetători, precum și experți din 17 țări :

1. Antreprenoriatul, ameliorarea competitivității și strategii de relansare a economiilor naționale

2. Sporirea rezilienței sectorului agrar și economie rurală

3. Economia circulară, digitalizare ți finanțe

4. Inegalități și vulnerabilități socioeconomice în contextul provocărilor actuale

5. Migrația și schimbări demografice: abordare  interdisciplinară

Pentru participanții onlin a fost organizat Panelul dedicat rezultatelor proiectului internațional H2020 AGRUMING - constatări remarcabile în agricultură - relații de migrație în China, Nepal, Marocco, Ethiopia, Thailand, Kirgizstan și în Moldova (în baza cercetărilor din Proiect).

La această Conferință și-au prezentat rezultatele cercetărilor și colegii noștri de la UCCM: dna Larisa Șavga,prof. univ., dr. hab., Rector al UCCM, dna Elena Fuior, prof.univ., dr, dna Tatiana Zavațchi,dr. ,conf.univ., șef de Departament, dl Ion Maxim, prof.univ. interimar, dr. hab., dna Corina Cușnir, dr., conf. univ.,decan, dna Inga Zugrav, dr. conf. univ., dna Tatiana Baran, lector univ., drd.

În semn de înaltă apreciere a activității prodigioase a institutului, UCCM a adresat dlui Alexandru Stratan, Director al INCE, un mesaj de felicitare cu prilejul aniversării, urând colectivului înstituției mulți ani de performanță științifică în serviciul societății.

La rândul său, dl. Alexandru Stratan i-a atribuit Universitatății Cooperatist Comerciale din Moldova DIPLOMA de GRATITUDINE cu prilejul aniversării a 75 de ani INCE de activitate științifică în semn de excelentă colaborare în promovarea valorilor gândirii economice și cercetărilor științifice.

Ne exprimăm certitudinea că evenimentul remarcabil va încuraja și fortifica colaborarea și echipele de cercetare axate pe investigații comune, va promova excelența în cercetare, contribuind la generarea unor soluții asupra problemelor majore discutate.

 

Comunitatea academică  a UCCM