Internaționalizarea UCCM în ascensiune

  • Imprimare

Internaționalizarea activității UCCM a devenit unul din obiectivele strategice de dezvoltare ale instituției, care se realizează pe multiple dimensiuni, inclusiv participarea în proiecte educaționale și de cercetare internaționale, consolidarea și extinderea parteneriatelor interuniversitare în promovarea acțiunilor de interes comun, dar și a relațiilor de colaborare cu entități economice de peste hotare etc.

În noiembrie curent dna prof. univ. , dr. hab. Larisa Șavga, rector al UCCM, a avut întâlniri cu mai mulți parteneri din România în scopul dezvoltării și proiectării viitoarelor activități de cooperare.

Astfel în cadrul vizitei la Universitatea George Bacovia din Bacău, România (UGB) a fost semnat Acordul de parteneriat dintre UCCM și UGB pentru perioada 2021-2025; s-a convenit asupra dezvoltării mobilității academice a studenţilor, personalului academic şi administrativ (primii studenţi urmând să se înscrie în acest semestru la cursurile online); s-a discutat referitor la posibilitatea iniţierii programelor cu dublă diploma pentru studenţii ambelor universităţi, la aplicarea la proiecte HECB în parteneriat în viitor; s-a decis privind organizarea în parteneriat a conferinței ştiințifico-practice internaţionale "Dezvoltare economică si cercetare", 18-19 martie 2021, Chișinău, UCCM ș.a. Totodată au fost oferite bibliotecii UGB ultimele publicații ale personalului academic al UCCM.

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor dna rector a avut întâlnire cu decanul facultății prof. Teodora Cristina ROMAN, prodecanul prof. univ. dr. Valentin NIȚĂ cu care au fost discutate aspecte privind consolidarea relațiilor de parteneriat, extinderea ariei de colaborare, realizarea în comun a activităților de cercetare, promovarea mobilității academice a studenților și cadrelor didactice ș.a. În cadrul schimbului interbibliotecar au fost oferite bibliotecii CEEA un set de cărți, publicațiile recente ale UCCM.

O altă întâlnire a fost organizată la Camera de Comerț și Industrie (CCI) din Iași cu Paul Butnariu, președinte, Sorin Gheorghiu, director direcția promovare și relații cu membrii, în cadrul căreia s-au examinat oportunitățile de dezvoltare a cooperării transfrontaliere; s-a convenit asupra posibilității de a repartiza la stagiile de practică studenții UCCM la CCI și la întreprinderile-membre ale CCI din Iași; s-a decis asupra încheierii unei convenții de colaborare ș.a.

Valorificarea oportunităților de colaborare stabilite cu instituțiile menționate mai sus va contribui, cu siguranță, la consolidarea și extinderea cooperării internaționale, la descoperirea și implementarea în activitatea UCCM a celor mai bune practici internaționale de organizare universitară, la dezvoltarea instituțională a UCCM și a parteneriatelor mediul academic-mediul de afaceri etc.