jtemplate.ru - free extensions for joomla
                                                                                În perioada 6-10 mai 2019 a avut loc vizita de studiu la Donau-Universität Krems (Austria), vizită efectuată în cadrul proiectului „Compass -Towards European University Life Long Learning in Moldova”, 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.

Reprezentanţii delegaţiei moldovene, formată din manageri de instituţii de învăţământ superior, inclusiv Larisa Șavga, dr.hab., prof.univ., și Sofia Căpățînă, dr. din cadrul universității noastre, în parteneriat cu alţi membri ai consorţiului busolă, au participat la diverse activităţi care au ca scop să împărtăşească bunele practici în formarea profesională continuă.

Universitatea din Krems a fost fondată în 1994, este o universitate postuniversitară – lider în formarea profesională continuă în Austria. Educația continuă se bazează pe trei piloni: predare, cercetare și servicii.

În cadrul vizitei s-a făcut prezentarea generală a Universității, ne-am familiarizat cu infrastructura educațională și de cercetare, învățământul e-learning, dezvoltarea managementului calității, s-au organizat Workshop-uri și schimb de experiență.

Formarea profesională a adulților se organizează prin programe de inițiere, calificare, recalificare, specializare și are ca scop dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competențe.