jtemplate.ru - free extensions for joomla

Lansarea proiectului “Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB) din cadrul programului Erasmus+În perioada 11-12 februarie s-a desfășurat întâlnirea virtuală (platforma Zoom) de inaugurare a proiectului “Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB), proiect cofinanțat de către Comisia Europeană prin programul ERASMUS+, în cadrul KA2 - Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, coordonat de către Universitatea Franceză în Armenia.

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova este parte a consorțiului acestui proiect alături de Universitatea Franceză în Armenia, Universitatea Jean Moulin din Lion (Franța), Universitatea din Strasbourg (Franța), Universitatea Științelor Aplicate din Krems (Austria) și Universitatea Europeană de Instruire Continuă în Rețea (Belgia), Universitatea de Stat  "Alecu Russo"din Bălți, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, B.C."MOLDINDCONBANC"S.A., Universitatea de Stat din Shirak (Armenia), Uniunea Băncilor din Armenia, Ministerul Educației, Științei, Culturii și Sportului al Republicii Armenia.

Proiectul WBL4JOB urmărește consolidarea parteneriatului între întreprinderi și instituțiile de învățământ superior și sporirea capacității de angajare a absolvenților prin intermediul dezvoltării și implementării politicii de sprijin, a cadrului legal și a modelului flexibil de învățământ superior dual, având ca scop final promovarea învățării bazate pe muncă (WBL) în Armenia și Moldova.

În cadrul proiectului, instituțiile din Moldova vor avea posibilitatea de a studia experiența Europeană de realizare a conceptului învățământului dual în sistemul educațional superior, vor beneficia de echipament pentru consolidarea infrastructurii educaționale, vor dezvolta parteneriate eficiente dintre mediul academic și cel de afaceri.

Succese în implementarea proiectului echipei internaționale de proiect!