jtemplate.ru - free extensions for joomla

Departamentul Marketing, Merceologie şi Tehnologii alimentare tradiţional, la început de primăvară, organizează o serie de manifestări sociale şi ştiinţifice pentru cadrele didactice şi studenţi. În cadrul acestor manifestări anul acesta au fost organizate întâlniri cu specialişti din domeniul comerţului, prestării serviciilor, precum şi cu unii experţi notorii.
Astfel, la 12 martie în incinta Bibliotecii ştiinţifice a UCCM  a fost lansată expoziţia de carte pentru specialităţile Marketing şi logistică, Merceologie şi comerţ, Managementul şi tehnologia produselor alimentaţiei publice. În cadrul expoziţiei au fost expuse numeroase surse bibliografice şi ştiinţifice care constituie un suport valoros pentru studiul cursurilor de specialitate, dar şi pentru efectuarea investigaţiilor în cadrul cercurilor ştiinţifice, pentru elaborarea tezelor de an, de licenţă şi de master. Expoziţia a fost vizitată de către studenţi, cadrele didactice, profesori.  
La pregătirea şi lansarea expoziţiei şi-au adus aportul directoarea bibliotecii ştiinţifice dna Şveţ Raisa şi dna Balinschi Elena, bibliotecară.

                                                    

În aceeaşi zi a fost susţinută o lecţie publică pentru studenţi, elevi şi profesori ai consorţiumului educaţional la tema: „Reţeaua de hipermarkete Metro: realizări şi perspective” de către şeful Departamentului Relaţii cu Clienţii Corporativi a magazinului Metrou-2, dl Lupan Anatol, absolvent al UCCM, promoţia anului 2007. Studenţii au fost informaţi despre evoluţia carierei profesionale a absolventului de la simplu angajat al Moldcoop-ului, la şef de departament al reţelei de magazine „Metro”. În deosebi au fost abordate problemele ce ţin de modul de angajare şi instruire a cadrelor tinere, despre avantajele şi modalităţile de avansare în funcţie. De asemenea dl Lupan A. a prezentat o informaţie actuală cu referire la implementarea tehnologiilor noi de procesare a mărfurilor, de contractare a furnizorilor şi specificul deservirii clienţilor în cadrul magazinelor Metro.

                                       

La 13 martie în cadrul săptămânii Departamentului a fost desfăşurat concursul „Cel mai iscusit bucătar”. În laboratorul de Tehnologie a produselor alimentaţiei publice studenţii au preparat bucate alese, care au fost înalt apreciate   de juriu. În rezultatul evaluării juriul a acordat primul loc preparatului „clătite ca la mama”, preparate de către studenta Berder Natalia.

  

O altă manifestare ce sa realizat a fost întâlnirea cu preşedintele Cooperativei de Consum din satul Peresecina, Orhei, dnul Nacu Victor. În cadrul acestei întâlniri dl Nacu V., a prezentat o informaţie amplă despre specificul activităţii sale în calitate de preşedinte a cooperativei, despre succesele obţinute în ultimii ani, despre problemele cu care se confruntă cooperativa şi locuitorii din zona rurală, având în total 18 magazine amplasate în 12 localităţi. De asemenea s-a accentuat că în zona rurală în ultimii ani are loc o migrare masivă a populaţiei, multe localităţi rămân nepopulate, având puţini locuitori. Deşi aceste localităţi şi locuitorii lor au nevoie de mărfuri şi trebuie să fie deserviţi, Cooperativa din considerente economice nu poate să asigura funcţionarea magazinelor, fiind organizată deservirea după un grafic special.
Studenţii şi participanţii la întâlnire au adresat mai multe întrebări, sau interesat de condiţiile de muncă, de salariile oferite, iar dl preşedinte Nacu V. a invitat studenţii după absolvire să se angajeze la serviciu în cooperativa de consum Peresecina.

                 

La 14 martie în cadrul manifestărilor realizate de departament se înscrie şedinţa Cercului ştiinţific studenţesc sub conducerea dnei Muştuc Svetlana. La această manifestare au participat studenţii de la specialitatea marketing şi logistică, grupa 3MKL-1721, 3TUR-1631. În cadrul şedinţei au fost prezentare referate şi comunicări interesante elaborate de studenţi sub îndrumarea profesorilor de la Departament. Cele mai interesante teme abordate de studenţi au fost cele ce ţin de analiza comportamentului consumatorilor la produsele lactate, peşte, carne şi produsele agricole. Cu informaţii actuale au participat la şedinţa cercului ştiinţific studenţii: Cecan Corina, Corman Dorin, Andrei Elena, Cibotaru Mihai.
Manifestările organizate în cadrul săptămânii departamentului s-au finalizat cu întâlnirea la 15 martie, de Ziua mondială a drepturilor consumatorilor, cu reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei dnii Petru Molceanu şi Ion Barbos, inspectori ai Direcţiei control produse industriale şi servicii. În cadrul întâlnirii au fost abordate problemele cu care se confruntă consumatorii cu mărfurile procurate în unităţile de comerţ şi care nu corespund cerinţelor stabilite în standarde. Studenţii au fost informaţi despre modalităţile de protecţie a consumatorilor la procurarea mărfurilor în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare.